KRUCEK>Novinky>Nové kurzy PECB v oboru informační a kybernetické bezpečnosti

Nové kurzy PECB v oboru informační a kybernetické bezpečnosti

Od podzimu pro vás rozšiřujeme nabídku kurzů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti o kurzy NIS 2 Lead ImplementerChief Information Security Officer (CISO). Kurzy budou v anglickém jazyce dostupné od listopadu 2023, českou verzi plánujeme uvést na začátek roku 2024. 

Chief Information Security Officer (CISO)

Zavedení systému managementu informační bezpečnosti (ISMS) dle ISO/IEC 27001 nebo programu kybernetické bezpečnosti dle NIS2 znamená vznik specifických bezpečnostních funkcí/rolí. Jednou z nich je manažer informační bezpečnosti (CISO). 

Vzdělávací kurz Chief Information Security Officer (CISO) je určen manažerům informační bezpečnosti, kteří získají nové znalosti, dovednosti a strategie potřebné k efektivnímu vedení programu informační bezpečnosti a zajištění odpovídající informační bezpečnosti ve své organizaci.

ÚroveňSpecifikaceDélka
CISOExpertní znalosti pro ustavení a monitorování programu informační a kybernetické bezpečnosti5 dnů

Více informací o kurzu Chief Information Security Officer (CISO) naleznete zde.

NIS 2 Lead Implementer

S účinností od 16. ledna 2023 byla zavedena směrnice NIS 2, která má zvýšit bezpečnost sítí a informačních systémů v celé Evropské unii. Tato směrnice mj. nastavuje definuje obecné požadavky na kybernetickou bezpečnost u provozovatelů kritické infrastruktury a poskytovatelů základních služeb a nařizuje zavést opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a oznamovat incidenty. 

NIS 2 definuje opatření kybernetické bezpečnosti na obecné úrovni. Kurz poskytuje pokyny pro ustavení, implementaci, provozování a zlepšování programu kybernetické bezpečnosti dle směrnice NIS2. Tento PECB kurz nezohledňuje specifickou legislativu ČR. Lektoři společnosti KRUCEK zohlední národní legislativu ve výkladu.

ÚroveňSpecifikaceDélka
LEAD IMPLEMENTERExpertní znalost implementace a správy programu kybernetické bezpečnosti dle požadavků NIS 25 dnů

Více informací o kurzu NIS 2 Lead Implementer naleznete zde.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí