PECB Směrnice NIS 2 Lead Implementer

Proč byste se měli zúčastnit?

Význam robustních opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti nelze podceňovat, protože organizace stále častěji čelí různým kybernetickým útokům. Směrnice NIS 2 je právní předpis, jehož cílem je posílit kybernetickou bezpečnost odvětví kritické infrastruktury, včetně energetiky, dopravy, zdravotnictví a digitálních služeb.

Absolvování vzdělávacího kurzu NIS 2 Lead Implementer vám poskytne hluboké znalosti o požadavcích směrnice, strategiích implementace a osvědčených postupech, které chrání kritickou infrastrukturu před kybernetickými hrozbami. Prostřednictvím interaktivních lekcí a praktických cvičení se naučíte, jak vyhodnotit rizika kybernetické bezpečnosti organizace, vypracovat spolehlivé plány reakce na incidenty a zavést efektivní bezpečnostní opatření, abyste splnili požadavky směrnice NIS 2. Kromě toho získáte přehled o oborových standardech a osvědčených postupech, což vám umožní sledovat vývoj hrozeb a zavádět nejmodernější řešení kybernetické bezpečnosti. Po úspěšném absolvování tohoto vzdělávacího kurzu se stanete důvěryhodným odborníkem na kybernetickou bezpečnost, který bude mít odborné znalosti, aby se dokázal orientovat ve složitém prostředí kritické kybernetické infrastruktury a přispěl k odolnosti vaší organizace a společnosti.

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o osvědčení „PECB Certified NIS 2 Directive Lead Implementer“.

Kdo by se měl zúčastnit?

Tento školicí kurz je určen:

 • Odborníkům na kybernetickou bezpečnost, kteří chtějí důkladně porozumět požadavkům směrnice NIS 2 a naučit se praktické strategie pro zavedení spolehlivých opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • IT manažerům a odborníkům, kteří chtějí získat poznatky o zavádění bezpečných systémů a zvýšit odolnost kritických systémů
 • Pracovníkům ve veřejné správě a regulačních orgánech, kteří jsou odpovědní za prosazování směrnice NIS 2

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do směrnice NIS 2 a zahájení implementace směrnice NIS 2

Cíle a struktura kurzu • Normy a předpisové rámce • Směrnice NIS 2 • Požadavky směrnice NIS 2 • Zahájení implementace směrnice NIS 2 • Organizace a její kontext

DEN 2 | Analýza programu souladu se směrnicí NIS 2, správa aktiv a management rizik

Management kybernetické bezpečnosti • Role a odpovědnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti • Politiky bezpečnosti informací • Posouzení rizik • Řízení aktiv

DEN 3 | Opatření v oblasti bezpečnosti v infrastruktuře a aplikacích, management incidentů a krizových situací a kontinuita činností

Kontroly kybernetické bezpečnosti • Bezpečnost dodavatelského řetězce • Řízení incidentů • Krizové řízení

DEN 4 | Komunikace, testování, monitorování a neustálé zlepšování kybernetické bezpečnosti

Kontinuita provozu • Zvyšování povědomí a školení • Komunikace • Testování v oblasti kybernetické bezpečnosti • Měření, monitorování a vykazování výkonnosti a metrik • Neustálé zlepšování • Ukončení kurzu

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE.  V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška „PECB Certified NIS 2 Directive Lead Implementer“ splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Zahrnuje následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní pojmy a definice směrnice NIS 2
 • DOMÉNA 2 | Požadavky směrnice NIS 2
 • DOMÉNA 3 | Plánování implementace programu kybernetické bezpečnosti na základě požadavků směrnice NIS 2
 • DOMÉNA 4 | Bezpečnostní opatření v infrastruktuře, management incidentů a krizové řízení
 • DOMÉNA 5 | Kontinuita činností, osvěta, školení a komunikace
 • DOMÉNA 6 | Testování, monitorování a měření programu kybernetické bezpečnosti dle směrnice NIS 2
 • DOMÉNA 7 | Neustálé zlepšování programu kybernetické bezpečnosti dle směrnice NIS 2

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z níže uvedených osvědčení. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného osvědčení.

Požadavky na certifikáty PECB NIS 2 Implementer jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  3 h.
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

čvc 22

Prezenční
PECB Směrnice NIS 2  – Lead Implementer

CS/EN, Bratislava
1800 EUR (44990 CZK)
čvc 29

On-line
PECB Směrnice NIS 2  – Lead Implementer

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
srp 19

On-line
PECB Směrnice NIS 2  – Lead Implementer

EN/EN, On-line
1360 EUR (33990 CZK)
zář 9

Prezenční
PECB Směrnice NIS 2  – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)

Informační listy

 1. Soubor PECB NIS 2 Directive LI
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified NIS 2 Directive Provisional ImplementerPECB Certified NIS 2 Directive Lead ImplementerŽádnéŽádné
PECB Certified NIS 2 Directive ImplementerPECB Certified NIS 2 Directive Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v řízení kybernetické bezpečnostiProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified NIS 2 Directive Lead ImplementerPECB Certified NIS 2 Directive Lead ImplementerPět let: dva roky praxe v řízení kybernetické bezpečnostiProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified NIS 2 Directive Senior Lead ImplementerPECB Certified NIS 2 Directive Lead ImplementerDeset let: sedm let praxe v řízení kybernetické bezpečnostiProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenční CS/EN ? 22. 7. 2024 Bratislava 1800 EUR 44990 CZK ? Poptat
On-line CS/EN ? 29. 7. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Poptat
On-line EN/EN ? 19. 8. 2024 On-line 1360 EUR 33990 CZK ? Poptat
Prezenční CS/EN ? 9. 9. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Poptat