PECB Směrnice NIS 2

Co je směrnice NIS 2? 

S účinností od 16. ledna 2023 byla zavedena směrnice NIS 2 (jinak známá jako směrnice (EU) 2022/2555), která má zvýšit bezpečnost sítí a informačních systémů v celé Evropské unii. Tato směrnice se zaměřuje na provozovatele kritické infrastruktury a poskytovatele základních služeb a nařizuje důkladná opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a neprodlené hlášení incidentů příslušným orgánům. 

Oblast působnosti směrnice NIS 2 je širší, zahrnuje širší okruh organizací a odvětví a současně zpřísňuje bezpečnostní požadavky, zjednodušuje oznamovací povinnosti a ukládá přísnější opatření a sankce. Dodržováním požadavků uvedených ve směrnici NIS 2 mohou organizace posílit svou kybernetickou bezpečnost, chránit kritická aktiva a aktivně přispívat k budování bezpečného digitálního prostředí v Evropské unii.

Proč je pro vás směrnice NIS 2 důležitá?

V dnešní rychle se rozvíjející digitální éře, kdy se organizace setkávají s mnoha sofistikovanými kybernetickými hrozbami, nelze přeceňovat význam důkladných opatření kybernetické bezpečnosti. Směrnice NIS 2 se ukazuje jako klíčový právní předpis, který nabízí komplexní rámec pro organizace působící v energetice, dopravě, bankovnictví, zdravotnictví a digitálních službách, aby posílily svou kybernetickou obranu, zmírnily rizika a ochránily citlivé údaje. Dodržováním jeho požadavků mohou organizace získat výhody plynoucí ze zvýšené ochrany proti kybernetickým útokům, lepších schopností reakce na incidenty a lepšího zabezpečení. 

Certifikované osoby podle směrnice NIS 2 prokazují, že do hloubky rozumí požadavkům směrnice, strategiím implementace a osvědčeným postupům ochrany kritické infrastruktury před kybernetickými hrozbami. Vybaveni těmito znalostmi budete schopni vést organizace k efektivnímu řízení kybernetických hrozeb a zavádění vhodných kontrolních mechanismů při zajištění souladu se směrnicí NIS 2.

Výhody certifikace PECB NIS 2 Directive

Certifikace PECB NIS 2 Directive prokazuje, že:

  • Rozumíte rámci směrnice NIS 2, jejím zásadám a požadavkům
  • Máte silné znalosti o managementu rizik kybernetické bezpečnosti, reakci na incidenty, povinnostech dodržování předpisů a osvědčených postupech
  • Máte efektivní komunikační dovednosti pro předávání koncepcí a strategií kybernetické bezpečnosti zúčastněným stranám na všech úrovních organizace
  • Rozšířili jste své schopnosti hodnotit a zmírňovat rizika kybernetické bezpečnosti, což vám umožní přispět k celkovému stavu bezpečnosti organizace
  • Máte větší šanci vyniknout a být přijati na pozice zaměřené na dodržování směrnice NIS 2 a řízení programů kybernetické bezpečnosti

Jak můžete začít se školením o směrnici NIS 2?

Prohlubte své znalosti a dovednosti v oblasti směrnice NIS 2 prostřednictvím našeho na míru šitého vzdělávacího programu. Náš tým odborníků vám usnadní cestu k certifikaci a pomůže vám získat uznávané osvědčení PECB Certified NIS 2 Directive.

Vyberte úroveň kurzu