Ochrana soukromí

Ochrana soukromí je v moderním věku nezbytností kvůli stále rostoucí míře digitalizace. Ochrana soukromí řeší zacházení s osobními údaji oprávněným způsobem. Bezpečnost informací řeší důvěrnost, integritu a dostupnost osobních údajů. Bezpečnost informací a ochrana soukromí jsou vzájemně propojené, ochranu soukromí nelze zajistit bez zavedení vhodných bezpečnostních opatření.

Systém managementu ochrany soukromí dle ISO/IEC 27001

Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO zveřejnila v srpnu 2019 normu ISO/IEC 27701, která rozšiřuje požadavky a doporučení ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 o problematiku ochrany soukromí. Norma specifikuje požadavky a poskytuje pokyny pro vytvoření, zavedení, provozování a neustálé zlepšování PIMS. Správcům i zpracovatelům osobních údajů poskytuje návod pro řádné zajištění procesů zpracování osobních údajů s využitím systému managementu ochrany soukromí (PIMS = Privacy Information Management System).

Přínosy PIMS pro organizaci

 • Budování důvěry a zvýšení spokojenosti zákazníků
 • Zlepšení transparentnosti procesů a postupů organizace
 • Udržení integrity informací o zákaznících a dalších zúčastněných stranách
 • Efektivní správa organizace a vyšší rentabilita investic 
 • Soulad s požadavky zákonných, regulačních, smluvních a jiných společenských potřeb a očekávání

Předmět našich odborných služeb

1 | Analýza stávajícího systému a plánování PIMS projektu

Analýza kontextu organizace a rozdílová analýza současného stavu Zpracování plánu projektu PIMS 

2 | Vytvoření a zavedení PIMS

Identifikace a popis hranic a rozsahu PIMS Definování organizační struktury, rolí a odpovědností osob a příslušných výborů Návrh politiky bezpečnosti informací a ochrany soukromí Nastavení a dokumentace procesů PIMS 

3 | Management rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí a management opatření 

Výběr a dokumentace metodik pro management rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí Identifikace, analýza a hodnocení rizik Výběr možností a kontrolních opatření pro ošetření rizik Zpracování prohlášení o aplikovatelnosti (SoA) Management plánů pro ošetření rizik

4 | Dokumentace tematicky specifických politik a postupů

Návrh a dokumentace statutu interního auditu PIMS Návrh programu auditu PIMS a plánování činností auditu Realizace interního auditu a auditu dodavatelů Podpora následných činností a opatření po auditu Příprava na certifikační audit a podpora při certifikačním auditu

Návrh struktury a management PIMS dokumentace Návrh a dokumentace tematicky specifických politik a postupů Podpora při zavádění některých opatření Návrh a realizace aktivit školení a osvěty

5 | Interní audit, audit dodavatelů a podpora při certifikačním auditu

Využití pokročilých GRC aplikací 

Náročnost realizace procesů ochrany soukromí a PIMS roste s velikostí organizace i s vyspělostí systému managementu. Komplexním organizacím s komplexními systémy managementu doporučujeme využít pokročilé modulární nástroje.

Více informací naleznete v sekci Aplikace.

Kvalita našich služeb

V průběhu poskytování konzultačních služeb jsou uplatňovány standardy kvality konzultačních služeb dle ISO 20700, bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a projektového managementu dle ISO 21502.

Kompetence našich konzultantů:

 • Certified ISO/IEC 27701 Lead Implementer *
 • Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer *
 • Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager *
 • Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager
 • Certified Data Protection Officer *

Při provádění interního auditu (audit první stranou) nebo externího auditu třetí strany (audit druhou stranou) je uplatňována nejlepší praxe auditování systémů managementu definovaná normou ISO 19011,  ISO/IEC 27007, ISO/IEC TS 27008 a dalšími relevantními normami.

Kompetence našich auditorů:

 • Certified ISO/IEC 27701 Lead Auditor *
 • Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor *

* POZNÁMKA: Certifikace akreditovaná dle ISO/IEC 17024 nebo relevantní certifikace ISACA.

Máte zájem?


  Prohlášení o ochraně soukromí