KRUCEK>Katalog kurzů PECB

Katalog kurzů PECB

V dnešním světě se vše rychle mění. Tyto změny přináší nové hrozby, ale také příležitosti. Držet krok se všemi trendy může být náročné, a proto Vám přinášíme jedinečné a celosvětově respektované vzdělávací kurzy a osobní certifikace PECB.

Jsme přesvědčeni o tom, že účast na kurzu a získání certifikace PECB je neocenitelnou investicí do Vaší budoucnosti, která rozšíří Vaše kompetence a podpoří Vaši kariéru.

Přístup k učení a vzdělávání se mění a stejně tak se mění i naši studenti, kteří mají stále rozmanitější preference. Proto neustále rozšiřujeme nabídku PECB kurzů o nová témata.

Formáty kurzů se rovněž mění. Zejména tradiční prezenční kurzy jsou čím dál častěji nahrazovány živými on-line kurzy. Záleží na Vás, jestli dáte přednost příjemnému prostředí našich školících prostor nebo efektivnímu a cenově výhodnému online studiu.

Všechny kurzy PECB jsou průběžně aktualizovány s ohledem na nejnovější trendy, standardy a osvědčené postupy.

Rád bych zde vyjádřil závazek společnosti KRUCEK zajistit dostupnost všech nabízených úvodních (introduction) a základních (foundation) kurzů PECB v českém jazyce.

S námi budete vždy o krůček napřed.

Petr Krůček
výkonný ředitel