KRUCEK>O společnosti

O společnosti

Naše mise

Přispíváme k rozvoji podnikatelských aktivit našich zákazníků zvyšováním jejich odolnosti vůči narůstajícím rizikům.

Naše vize

Poskytujeme konzultační, auditorské, technické a vzdělávací služby v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence, ochrany soukromí, kontinuity podnikání, digitalizace a řízení IT služeb, kvality, managementu rizik a souladu s předpisy. Poskytujeme pokročilé softwarové nástroje pro efektivní správu těchto oblastí. K zajištění kvality, efektivity a udržitelnosti našich produktů a služeb používáme mezinárodně uznávané standardy.

Partnerské vztahy

PECB je certifikační orgán, který poskytuje vzdělávací a certifikační programy pro jednotlivce v široké škále oborů. PECB je přítomna ve více než 150 zemích a pomáhá odborníkům prokázat jejich kompetence v různých oblastech odbornosti tím, že poskytuje hodnocení a certifikační programy podle mezinárodně uznávaných norem.

LogicGate je moderní společnost zabývající se optimalizací rizik, která umožňuje organizacím proaktivně transformovat rizika. Protože management rizik je týmový sport, stvořili Risk Cloud® – nejsvižnější a nejvíce spolupracující platformu GRC na trhu. Pomůže vám rychle se přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Bez obav můžete inovovat a za chodu vytvářet nové procesy. Při řízení rizik můžete spolupracovat napříč celou organizací. Risk Cloud společnosti LogicGate vám poskytne skutečně ucelený pohled na rizika, který z jednotlivých dílčích řešení prostě nezískáte. Ostatně velké společnosti nevznikají tím, že se vyhýbají rizikům – ale tím, že si vybírají ta správná.

Kariéra

Zahajujete profesní kariéru nebo jste zkušený profesionál? Máte chuť pracovat na zajímavých i mezinárodních projektech? Do našeho týmu aktuálně vybíráme kolegy nebo kolegyně na pozice:

Bezpečnost informací

Společnost KRUCEK zavedla a udržuje systém managementu informační bezpečnosti splňující požadavky ISO/IEC 27001 a je držitelem certifikátu č. 3009/169-19/ISMS.

Certifikované činnosti | Konzultační, technické a auditní činnosti v oblastech systémů managementu, informačních technologií a zpracování dat.

Etický kodex

Odpovědnost vůči veřejnosti

  • Efektivita | Pro řádné splnění zadání dbáme na optimální využití vlastních zdrojů i zdrojů našich zákazníků.
  • Udržitelnost | Námi poskytovaná řešení jsou ve shodě se zásadami udržitelného rozvoje.
  • Odpovědnost | Reprezentujeme zájmy poskytovatelů konzultačních služeb ve vztahu k široké veřejnosti.
  • Zákonnost | Při plnění našich úkolů dbáme na dodržování platných zákonů a předpisů.
  • Důvěra | Veškeré činnosti provádíme tak, abychom zvyšovali důvěru našich zákazníků i partnerů.

Odpovědnost vůči profesi

  • Respekt k profesi | Naše chování odráží čestnost a přispívá ke zvyšování dobrého jména naší profese.
  • Integrita a profesionalita | Za všech okolností zachováváme integritu a profesionalitu. Respektujeme práva jiných profesionálů v oboru a bez jejich souhlasu nepoužíváme chráněné informace nebo metodiky. Zajišťujeme disciplinární mechanismy k dodržování tohoto kodexu chování.