Informační a kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, ochrana soukromí, kontinuita podnikání, kvalita, rizika a compliance

Kurzy a certifikace

Poskytujeme celosvětově uznávaná školení a certifikace pro odborníky v oblastech informační a kybernetické bezpečnosti, kontinuity podnikání, ochrany osobních údajů, řízení aktiv a rizik, dodržování předpisů, boje proti úplatkářství a kvality produktů i služeb. Jsme partnerským školicím střediskem společnosti PECB, globálního poskytovatele služeb v oblasti profesních certifikací.

Prezenční
24. 7. 2024
Praha
Prezenční
24. 7. 2024
Bratislava
Prezenční
24. 7. 2024
Praha

Konzultace a audit

Naši certifikovaní konzultanti podpoří Vaši organizaci při vytváření, zavádění, provozování a zlepšování informační a kybernetické bezpečnosti, kontinuity podnikání, ochrany soukromí, managementu aktiv a rizik, souladu s předpisy, boje proti úplatkářství, kvality produktů a služeb. Poskytneme Vám komplexní řešení nebo ad hoc služby podle kontextu a potřeb Vaší organizace.

Naši certifikovaní auditoři Vás provedou celým cyklem interního auditu nebo zajistí důvěryhodný audit Vašich dodavatelů. Ověří úroveň souladu s aplikovatelnými požadavky i účinnost zavedených kontrolních opatření. Obdržíte doporučení pro řešení neshod a další zlepšování Vašich systémů managementu a souvisejících opatření.

GRC aplikace a metody

Poskytujeme osvědčené a celosvětově používané GRC metody a aplikace pro efektivní provádění procesů systémů managementu informační a kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí, kontinuity podnikání, managementu rizik, managementu IT služeb či souladu s předpisy. Přesvědčí Vás škálovatelnost a flexibilita platformy, která je snadno konfigurovatelná pro správce a intuitivní pro koncové uživatele. Kromě široké škály aplikací nabízíme certifikované profesionální služby k přizpůsobení řešení vašemu konkrétnímu prostředí.

Aktuálně

Jak na umělou inteligenci? Jak se digitálně transformovat? Odpoví vám naše nové kurzy

Reference

„Školení „Risk manager ISO 31000“, které školil přímo pan Krůček, mě provázaně provedlo normou pro řízení rizik a upozornilo na neopomenutelné zásady a principy. Po veškerém předchozím čtení normy ISO 31000 a norem navazujících mi toto školení pomohlo zcelit moje poznatky o risk managementu jako celku. Praktické tréninky, které byly vždy po jednotlivých blocích součástí školení, mi umožnily ověřit si a zafixovat probrané teorie.“
Ing. Jan Štemberk, Risk manažer, Divize jaderná energetika, ČEZ a.s.
„V září 2020 jsem absolvovala kurz ISO 22301 Lead Implementer a mohu tak společnost KRUCEK vřele doporučit. Kurz byl vedený na vysoké profesionální úrovni a získala jsem mnoho užitečných a relevantních informací a doporučení z praxe nad rámec použité prezentace. Zkušenosti z kurzu nyní uplatňujeme v praxi vedení Business Continuity procesů v naší společnosti a těšíme se na spolupráci se společností KRUCEK na našich dalších projektech v této oblasti.“
Tereza Pulkrábková, Johnson & Johnson
„Školení ISO/IEC 27001 Lead Implementer jsem úspěšně absolvoval a můžu ho vřele doporučit. Informace, které jsem zde získal, se dají velmi jednoduše použít v praxi a doporučené postupy také fungují. Školení sice zabere 5 dní, ale pokud by bylo kratší, tak by to byla škoda.“
Bartoloměj Chalupníček, Ředitelství silnic a dálnic ČR
„Kurz ISO 22301 Lead Implementer je skvělý, jeden z nejlepších co jsem kdy absolvoval (nejen v oblasti řízení kontinuity podnikání) – lidský i odborný přístup a zajištění kurzu byly na velmi vysoké úrovni. Kurz mne ve vnímání kontinuity podnikání posunul za 4 dny o 5 let.“
Ondřej Zlámal, ČEZ, a.s.
„Měla jsem z počátku obavy, jak bude probíhat tento typ kurzu online. Ale musím říct, že jsem byla velice mile překvapena, protože trenér se toho chopil skvěle. Musím vypíchnout i skvělou organizaci průběhu tohoto online školení. Rozhodně to předčilo mé očekávání. Obsahově pro mne byl kurz ISO/IEC 27001 Lead Implementer velice obohacující. Určitě bych tento kurz doporučila všem, kteří o takový typ mají zájem.“
Šárka Hercíková, NNIT Czech Republic s.r.o.
„BCM ISO 22301 kurz měl i v online verzi vysokou úroveň, velice dobrou organizaci, jasný obsah, strukturu a směr dle ISO normy. Současně jsme se v rámci debat podělili i o praktické poznatky z oblasti BCM včetně lektorského týmu. Určitě bude přínosem v mém dalším profesním životě BCM managera a připravil mě v základu na řízení implementace projektu BCMS v naší společnosti.“
David Lenghardt, Albert Česká republika, s.r.o.
„Společnost KRUCEK, s.r.o. určitě s radostí doporučím. S kurzem ISO/IEC 27001 Lead Auditor, který jsem absolvoval, jsem byl maximálně spokojen, včetně zázemí a organizace kurzu!“
Jiří Blacký, Tesco Stores CR a.s.
„Kurz ISO 22301 je skvělým základem pro hlubší poznání oblasti BCM. Metodika PECB v podání lektorů KRUCEK s.r.o. dává od začátku až do konce smysl a celý proces je tak možné dobře pochopit. Absolvovat školení právě zde můžu jedině doporučit.“
Jakub Habart, Česká spořitelna, a.s.
„Absolvovala jsem školení ISO 27001 Foundation distanční formou a velice oceňuji kvalitu učebních textů, které obsahovaly jak exaktní definice z norem, tak jejich vysvětlení i s uvedením příkladů. Zároveň byly texty často doplněny názornými obrázky, což mi umožnilo lepší pochopení obsahu sdělení. Učební text obsahoval také kontrolní otázky a úkoly, které podporovaly pochopení textů. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat za příjemnou a efektivní komunikaci se zástupci společnosti KRUCEK, s.r.o.“
Marie Koukalová, TOWER VL s.r.o.
„V roce 2018 jsem absolvoval kurz a certifikační zkoušku ISO 27001 Lead Implementer. Kurz považuji za velice vydařený jak po obsahové, tak výkladové stránce. Oceňuji také množství užitečných materiálů, které mi budou ještě dlouho sloužit. Všem kdo mají na starosti ISMS nebo ho teprve zavádějí mohu tento kurz vřele doporučit. Pomůže Vám přesně pochopit logiku a požadavky normy, a to nejen po teoretické, ale i po praktické stránce.“
Miroslav Karpeta, AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
„Som rád, že som mal tú možnosť zúčastniť sa kurzu PECB ISO 22301 Lead Implementer u spoločnosti KRUCEK, s.r.o. Štyri plné nekompromisné dni štúdia a informácií podané zrozumiteľnou cestou, obsah kurzu, vedenie kurzu a lektor – všetky tieto aspekty bez konkurencie. Kurz hodnotím vysoko pozitívne, určite odporúčam.“
Josef Kmeť, Pro Diagnostic Group a.s.
NNIT Czech Republic s.r.o.