PECB ISO/IEC 27001 Foundation

Proč byste se měli zúčastnit?

Kurz ISO/IEC 27001 Foundation vám umožní seznámit se se základními prvky pro zavedení a řízení systému managementu informační bezpečnosti, jak je uvedeno v normě ISO/IEC 27001. Během tohoto školení budete schopni porozumět jednotlivým modulům ISMS, včetně politiky ISMS, postupů, měření výkonnosti, závazku vedení, interního auditu, přezkoumání vedením a neustálého zlepšování.

Po absolvování tohoto kurzu se můžete přihlásit ke zkoušce a požádat o udělení osvědčení „PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27001 Foundation“. Certifikát PECB Foundation prokazuje, že jste pochopili základní metodiky, požadavky, rámec a přístup k managementu.

Kdo by se měl zúčastnit?

  • Manažeři a konzultanti, kteří se chtějí dozvědět více o bezpečnosti informací
  • Odborníci, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO/IEC 27001 na systém managementu informační bezpečnosti (ISMS)
  • Jednotlivci, kteří se zabývají činnostmi v oblasti informační bezpečnosti ve své organizaci nebo za ně odpovídají
  • Jednotlivci, kteří se chtějí věnovat kariéře v oblasti informační bezpečnosti

Předpoklady
Pro účast na tomto vzdělávacím kurzu nejsou žádné vstupní podmínky.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do koncepce systému managementu informační bezpečnosti (ISMS) podle požadavků normy ISO/IEC 27001

Cíle a struktura školení Normy a regulační rámce Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) Základní pojmy a zásady bezpečnosti informací Pochopení organizace a jejího kontextu Vůdčí role vedení

DEN 2 | Požadavky na systém managementu informační bezpečnosti a certifikační zkouška

Plánování Podpora Provoz Hodnocení výkonnosti Zlepšování Cíle opatření a jednotlivá opatření Proces certifikace a ukončení kurzu

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 200 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška plně odpovídá požadavkům zkušebního a certifikačního programu PECB. Zahrnuje následující oblasti kompetencí:

  • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty systému managementu informační bezpečnosti (ISMS)
  • DOMÉNA 2 | Systém managementu informační bezpečnosti (ISMS)

Zkouška se skládá ze 40 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “closed book”, tzn. není možné používat žádné materiály. Zkouška trvá 1 hodinu a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Detailní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, poplatek za zkoušku a certifikaci PECB. Cena prezenčního kurzu navíc zahrnuje tištěnou kopii školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Nejprve musí uchazeč absolvovat vzdělávací kurz PECB ISO/IEC 27001 Foundation. Poté musí složit zkoušku a po jejím úspěšném složení budou moci uchazeči požádat o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27001 Foundation“. Jedná se o základní úroveň certifikace.

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady týkající se odborné praxe nebo zkušeností s projekty systémů managementu. Absolvování vzdělávacího kurzu, složení zkoušky a podání žádosti o certifikát jsou tedy jediné náležitosti certifikačního programu, které musí držitelé certifikátu splnit před jeho získáním.

Další informace naleznete na PECB Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikát ISO/IEC 27001 Foundation jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 2 dny
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  1 hodina
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

zář 2

On-line
PECB ISO/IEC 27001  – Foundation

CS/CS, On-line
13990 CZK (560 EUR)
zář 2

Prezenční
PECB ISO/IEC 27001  – Foundation

CS/CS, Praha
17990 CZK (720 EUR)

Informační listy

  1. Soubor PECB ISO/IEC 27001 F
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27001 FoundationPECB Certified ISO/IEC 27001 FoundationŽádnéŽádné

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/CS ? 2. 9. 2024 On-line 13990 CZK 560 EUR ? Poptat
Prezenční CS/CS ? 2. 9. 2024 Praha 17990 CZK 720 EUR ? Poptat