PECB ISO/IEC 27001 Foundation

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Kurz ISO/IEC 27001 Foundation vám poskytne základné prvky pre vytvorenie a riadenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001. Počas tohto školenia budete schopní porozumieť jednotlivým modulom systému ISMS vrátane politiky ISMS, postupov, merania výkonnosti, záväzku manažmentu, interného auditu, preskúmania vedením a neustáleho zlepšovania.

Po absolvovaní tohto kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o udelenie certifikátu „PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27001 Foundation“. Certifikát PECB Foundation preukazuje, že rozumiete základným metodikám, požiadavkám, rámcu a prístupu k manažérstvu.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Manažéri a konzultanti, ktorí sa chcú dozvedieť viac o informačnej bezpečnosti
  • Odborníci, ktorí sa chcú dozvedieť viac o požiadavkách normy ISO/IEC 27001 na systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS).
  • Jednotlivci, ktorí sa podieľajú na činnostiach v oblasti informačnej bezpečnosti vo svojej organizácii alebo sú za ne zodpovední
  • Jednotlivci, ktorí sa chcú venovať kariére v oblasti informačnej bezpečnosti

Predpoklady
Na účasť na tomto školení nie sú žiadne predpoklady.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do koncepcie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001

Ciele a štruktúra školenia • Normy a regulačné rámce • Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) • Základné pojmy a zásady informačnej bezpečnosti • Pochopenie organizácie a jej kontextu • Vedúca úloha vedenia

DEŇ 2 | Požiadavky na systém manažérstva informačnej bezpečnosti a certifikačná skúška

Plánovanie • Podpora • Prevádzka • Hodnotenie výkonnosti • Zlepšovanie • Ciele merania a jednotlivé opatrenia • Proces certifikácie a ukončenie kurzu

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška plne zodpovedá požiadavkám testovacieho a certifikačného programu PECB. Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)
  • DOMÉNA 2 | Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)

Skúška pozostáva zo 40 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je vo forme uzavretej knihy, t. j. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, poplatok za skúšku a certifikát PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú kópiu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Kandidát musí najprv absolvovať vzdelávací kurz PECB ISO/IEC 27001 Foundation. Potom musí absolvovať skúšku a po jej úspešnom absolvovaní budú môcť kandidáti požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27001 Foundation“. Ide o základnú úroveň certifikácie.

Neexistujú žiadne predpoklady týkajúce sa odbornej praxe alebo skúseností s projektmi systémov manažérstva. Absolvovanie školiaceho kurzu, úspešné zloženie skúšky a podanie žiadosti o certifikát sú teda jedinými požiadavkami certifikačného programu, ktoré musia držitelia certifikátu splniť pred získaním certifikátu.

Viac informácií nájdete v PECB Certification Rules and Policies.

Požiadavky na získanie certifikátu ISO/IEC 27001 Foundation sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 1 hodina
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr23

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27001 – Foundation

CS/CS, Praha
17990 CZK(720 EUR)
máj21

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27001 – Foundation

CS/CS, Bratislava
720 EUR(17990 CZK)
máj30

On-line
PECB ISO/IEC 27001 – Foundation

CS/CS, Online
13990 CZK(560 EUR)

Informačné listy

  1. SouborPECB ISO/IEC 27001 F
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27001 FoundationPECB Certified ISO/IEC 27001 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/CS?23. 4. 2024Praha17990 CZK720 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/CS?21. 5. 2024Bratislava720 EUR17990 CZK?Dopytovať
On-lineCS/CS?30. 5. 2024Online13990 CZK560 EUR?Dopytovať