PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Kurz ISO/IEC 27001 Lead Auditor vám umožní získať potrebné odborné znalosti na vykonanie auditu systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) s využitím všeobecne uznávaných zásad, postupov a techník auditu.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Počas tohto vzdelávacieho kurzu získate vedomosti a dovednosti na plánovanie a vykonávanie interných a externých auditov v súlade s normami ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1.

Prostredníctvom praktických cvičení sa naučíte techniky auditu a získate kompetencie na riadenie programu auditu, audítorského tímu, komunikácie so zákazníkmi a riešenia konfliktov.

Po získaní potrebných odborných znalostí na vykonávanie týchto auditov sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor“. Získaním certifikátu PECB Lead Auditor preukážete, že máte schopnosti a kompetencie na vykonávanie auditov organizácií na základe osvedčených postupov.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Audítori, ktorí chcú vykonávať a viesť certifikačné audity systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • Manažéri alebo konzultanti, ktorí chcú riadiť proces auditu systému manažérstva informačnej bezpečnosti
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami na systém manažérstva informačnej bezpečnosti
 • Technickí experti, ktorí sa chcú pripraviť na audit systému manažérstva informačnej bezpečnosti 
 • Konzultanti v oblasti manažérstva informačnej bezpečnosti

Predpoklady
Základné znalosti normy ISO/IEC 27001 a komplexné znalosti zásad auditu

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) a normy ISO/IEC 27001

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a regulačné rámce • Proces certifikácie • Základné princípy ISMS • Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)

DEŇ 2 | Zásady auditu, príprava a začatie auditu

Základné pojmy a princípy auditu • Prístup k auditu založený na dôkazoch • Začatie auditu • Audit v prvej fáze • Príprava na audit v druhej fáze (audit na mieste) • Audit v druhej fáze

DEŇ 3 | Činnosti auditu na mieste

Audit druhej etapy • Komunikácia počas auditu • Postupy auditu • Vypracovanie plánov auditu • Vypracovanie zistení auditu a správ o nezhode

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

Dokumentácia auditu a preskúmanie kvality • Ukončenie auditu • Hodnotenie akčných plánov audítorom • Prínosy úvodného auditu • Riadenie programu vnútorného auditu • Kompetencie, hodnotenie audítora

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE.  V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály. 

Skúška

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor“ spĺňa požiadavky skúšobného a certifikačného programu PECB (ECP). Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu podľa normy ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 5 | Vykonanie auditu ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 6 | Ukončenie auditu ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu ISO/IEC 27001

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je „open book“, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jednu z nižšie uvedených certifikácií. Certifikát dostanete po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným osvedčením. Viac informácií o certifikácii podľa normy ISO/IEC 27001 a certifikačnom procese PECB nájdete na PECB Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáty PECB ISO/IEC 27001 Auditor sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

júl 29

On-line
PECB ISO/IEC 27001  – Lead Auditor

CS/CS, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
sep 16

On-line
PECB ISO/IEC 27001  – Lead Auditor

CS/CS, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
sep 16

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27001  – Lead Auditor

CS/CS, Praha
44990 CZK (1800 EUR)

Informačné listy

 1. Soubor PECB ISO/IEC 27001 LA
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional AuditorPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead AuditorŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 27001 AuditorPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v riadení bezpečnosti informáciíAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead AuditorPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead AuditorPäť rokov: dva roky praxe v riadení bezpečnosti informáciíAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead AuditorDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení bezpečnosti informáciíAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/CS ? 29. 7. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
On-line CS/CS ? 16. 9. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/CS ? 16. 9. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať