PECB ISO/IEC 27001 Lead Implementer

Vzdělávací kurz ISO/IEC 27001 Lead Implementer umožňuje účastníkům získat znalosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování systému managementu informační bezpečnosti (ISMS).

Proč byste se měli zúčastnit?

Hrozby a útoky na informační bezpečnost se neustále zvyšují a zdokonalují. Nejlepší formou obrany proti nim je správné zavedení a správa kontrolních mechanismů a osvědčených postupů v oblasti informační bezpečnosti. Bezpečnost informací je také klíčovým očekáváním a požadavkem zákazníků, zákonodárců a dalších zainteresovaných stran.

Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je připravit účastníky na implementaci systému managementu informační bezpečnosti (ISMS) založeného na normě ISO/IEC 27001. Jeho cílem je poskytnout komplexní porozumění osvědčeným postupům ISMS a rámci pro jeho kontinuální management a zlepšování.

Po absolvování vzdělávacího kurzu můžete absolvovat zkoušku. Pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o udělení osvědčení „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer“, které prokazuje vaši schopnost a praktické znalosti při zavádění systému ISMS založeného na požadavcích normy ISO/IEC 27001.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Projektoví manažeři a konzultanti, kteří se podílejí na implementaci ISMS a zabývají se jí
 • Odborní poradci, kteří se snaží zvládnout implementaci ISMS
 • Osoby odpovědné za zajištění shody s požadavky na informační bezpečnost v rámci organizace
 • Členové realizačního týmu ISMS

Předpoklady
Hlavním předpokladem pro účast na tomto vzdělávacím kurzu je obecná znalost pojmů ISMS a ISO/IEC 27001.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do normy ISO/IEC 27001 a zahájení implementace ISMS 

Cíle a struktura kurzu Normy a předpisové rámce  Systém managementu informační bezpečnosti  Základní principy ISMS  Zahájení implementace ISMS Porozumění organizaci a cíle informační bezpečnosti  Analýza stávajícího systému managementu

DEN 2 | Plánování implementace ISMS 

Vůdčí role vedení a schválení ISMS projektu  Rozsah ISMS  Politiky informační bezpečnosti  Posouzení rizik  Prohlášení o aplikovatelnosti a rozhodnutí vedení o implementaci ISMS  Organizační struktura informační bezpečnosti

DEN 3 | Implementace ISMS

Proces řízení dokumentace  Návrh bezpečnostních opatření a vypracování konkrétních politik  Plán komunikace  Plán školení a zvyšování povědomí  Implementace bezpečnostních opatření  Řízení incidentů Řízení provozu

DEN 4 | Monitorování ISMS, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit

Monitorování, měření, analýza a vyhodnocení Interní audit  Přezkoumání vedením  Ošetření neshod  Neustálé zlepšování  Příprava na certifikační audit  Ukončení kurzu 

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE.  V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály. 

Zkouška

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer“ splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Zahrnuje následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty systému managementu informační bezpečnosti (ISMS).
 • DOMÉNA 2 | Systém managementu informační bezpečnosti (ISMS)
 • DOMÉNA 3 | Plánování implementace ISMS na bázi normy ISO/IEC 27001.
 • DOMÉNA 4 | Implementace ISMS na bázi ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 5 | Monitorování a měření ISMS na bázi ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 6 | Neustálé zlepšování ISMS na bázi ISO/IEC 27001 
 • DOMÉNA 7 | Příprava na certifikační audit ISMS

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Detailní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z níže uvedených osvědčení. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného osvědčení.

Další informace naleznete na PECB Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikáty PECB ISO/IEC 27001 Implementer jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

kvě13

Prezenční
PECB ISO/IEC 27001 – Lead Implementer

CS/CS, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)
čvn3

On-line
PECB ISO/IEC 27001 – Lead Implementer

CS/CS, Online
33990 CZK(1360 EUR)
čvn3

Prezenční
PECB ISO/IEC 27001 – Lead Implementer

CS/CS, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
čvn3

On-line
PECB ISO/IEC 27001 – Lead Implementer

EN/EN, Online
1360 EUR(33990 CZK)

Informační listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 27001 LI
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead ImplementerŽádnéŽádné
PECB Certified ISO/IEC 27001 ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v řízení bezpečnosti informacíProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead ImplementerPět let: dva roky praxe v řízení bezpečnosti informacíProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead ImplementerDeset let: sedm let praxe v řízení bezpečnosti informacíProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčníCS/CS?13. 5. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Poptat
On-lineCS/CS?3. 6. 2024Online33990 CZK1360 EUR?Poptat
PrezenčníCS/CS?3. 6. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Poptat
On-lineEN/EN?3. 6. 2024Online1360 EUR33990 CZK?Poptat