PECB ISO/IEC 27001 – Informační bezpečnost

Co je ISO/IEC 27001?

Norma ISO/IEC 27001 stanovuje požadavky pro organizace, které chtějí vytvořit, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu informační bezpečnosti. Tento rámec slouží jako vodítko k neustálému přezkoumávání bezpečnosti vašich informací, což dokládá spolehlivost a přidanou hodnotu služeb vaší organizace.

Proč je pro vás informační bezpečnost důležitá?

Norma ISO/IEC 27001 vám pomůže porozumět praktickým přístupům, které jsou součástí implementace systému managementu informační bezpečnosti, který zachovává důvěrnost, integritu a dostupnost informací pomocí procesu managementu rizik. Zavedení systému managementu informační bezpečnosti, který splňuje všechny požadavky normy ISO/IEC 27001, proto umožňuje vaší organizaci posoudit a ošetřit rizika informační bezpečnosti, kterým čelí.

Osoby s certifikací ISO/IEC 27001 prokazují, že mají potřebné odborné znalosti, které podporují organizace při zavádění zásad a postupů informační bezpečnosti přizpůsobených potřebám organizace a podporují neustálé zlepšování systému managementu a fungování organizací.

Kromě toho budete moci prokázat, že máte potřebné dovednosti pro podporu procesu integrace systému managementu informační bezpečnosti do procesů organizace a zajištění dosažení zamýšlených výsledků.

Přínosy normy ISO/IEC 27001

Certifikace PECB ISO/IEC 27001 prokazuje vaše:

  • Odborné znalosti získané k podpoře organizace při zavádění systému managementu informační bezpečnosti, který je v souladu s normou ISO/IEC 27001
  • Porozumění procesu implementace systému managementu informační bezpečnosti
  • Schopnosti zajistit průběžnou prevenci a vyhodnocování hrozeb organizace
  • Vyšší šance na ocenění nebo přijetí na pozici v oblasti informační bezpečnosti
  • Pochopení procesu managementu rizik, opatření a povinností týkajících se dodržování předpisů
  • Získané odborné znalosti potřebné k řízení týmu pro implementaci ISMS
  • Schopnosti podporovat organizace v procesu neustálého zlepšování jejich systému managementu informační bezpečnosti
  • Získané dovednosti potřebné pro audit systému managementu informační bezpečnosti organizace

Jak můžete začít se vzděláváním v oblasti ISO/IEC 27001?

Máte zájem rozšířit své znalosti a prohloubit své dovednosti v oblasti informační bezpečnosti? Odborníci společnosti KRUCEK jsou zde, aby vám usnadnili proces certifikace a pomohli vám získat některé z osvědčení PECB Certified ISO/IEC 27001.

Vyberte úroveň kurzu