PECB Digitální trasformace

Co je digitální transformace?

Digitální transformace pomáhá organizacím napříč různými odvětvími dosahovat dlouhodobého růstu a produktivity. Účinná strategie digitální transformace pomáhá vyhnout se problémům během přechodu a po implementaci. Úspěšná digitální transformace vyžaduje vhodné technologie a kompetentní pracovníky. Během digitální transformace organizace je klíčový pracovník pro digitální transformaci.

Certifikované vzdělávací kurzy pro pracovníky digitální transformace jsou vhodné pro všechny, kteří pracují nebo chtějí pracovat v oblasti digitální transformace. CDTO je osoba kompetentní k používání, implementaci a řízení technologií digitální transformace, jako jsou blockchain, umělá inteligence, big data, cloud computing a internet věcí (IoT).

Proč je pro vás digitální transformace důležitá?

Většina průmyslových odvětví již zahájila digitální transformaci, protože nabízí agilitu, flexibilitu a snadný růst. Rychlé přijetí digitální transformace vyžaduje roli pracovníka pro digitální transformaci.

Tím, že se stanete certifikovaným pracovníkem pro digitální transformaci, se seznámíte s plánem digitální transformace a získáte srozumitelné znalosti o nových technologiích, které pomáhají uspokojovat měnící se potřeby podniků a rozšiřovat prostředí digitálních inovací.

Digitální transformace využívá nové obchodní případy. Proto je CDTO klíčovou rolí, kterou organizace potřebují ke změně svých procesů a umožnění lepšího rozhodování a zákaznické zkušenosti. Certifikovaný pracovník pro digitální transformaci dokáže využít klíčové technologie, jako je umělá inteligence a cloud computing, a poskytnout tak přehled o zvyklostech a preferencích zákazníků. Organizace tak může přizpůsobit své podnikání a procesy tak, aby z těchto technologií vytěžila co nejvíce.

Přínosy digitální transformace

  • Vytvořit a řídit strategii digitální transformace organizace
  • Získat znalosti o technologiích digitální transformace, včetně cloud computingu, blockchainu, umělé inteligence, velkých dat a internetu věcí (IoT)
  • Zavádět nové digitální kanály, produkty a technologie digitální transformace
  • Integrovat technologie digitální transformace do obchodních procesů organizace
  • Zlepšovat obchodní operace a procesy

Jak začít se vzděláváním o digitální transformaci?

Naším cílem je pomoci vám rozvíjet vaše odborné znalosti a schopnosti aplikovat a řídit technologie a strategie digitální transformace v rámci organizace. Odborníci z PECB jsou ochotni vám pomoci s certifikačním procesem.

Vyberte úroveň kurzu