KRUCEK>Novinky>Vzdělávání v online kurzech nebo formou samostudia

Vzdělávání v online kurzech nebo formou samostudia

Chcete se vzdělávat ale prezenční kurzy nejsou dostupné? Nevadí! Přihlaste se na náš online kurz nebo se pusťte do samostudia.

I v nastalé krizi je potřeba rozvíjet své znalosti a profesně růst. Jak efektivně využít čas v karanténě nebo na home office? Jako zlatý partner certifikačního giganta PECB mimořádně nabízíme vzdělávání formou samostudia a distančních online kurzů. Po jejich absolvování získáte nejen nové znalosti, praktické materiály, ale i celosvětově uznávaný certifikát. Efektivně, flexibilně a odkudkoli!

Distanční online kurzy s lektorem

Naše distanční školení spojuje jedinečnou možnost diskuze s lektorem v reálném čase a vlastního tempa studia. Je pestrou směsí online přednášek, samostudia, vzdálené interaktivní komunikace s lektorem a vzájemné spolupráce při řešení praktických příkladů a cvičení. Obdržíte kompletní a v mnoha případech do češtiny lokalizované studijní materiály PECB včetně praktických příkladů, cvičení a jejich řešení. Studijní materiály máte kdykoli po ruce v interaktivní aplikaci KATE.  Materiály si můžete prohlížet, dělat si k nim poznámky. Tištěná verze materiálů Vám bude doručena poštou.

Kurzy dostupné ve formě distančních online kurzů vedených lektorem

Pro manažery, externí konzultanty, interní i certifikační auditory máme pro tento způsob výuky připravené top kurzy v oborech bezpečnosti informací, ochrany soukromí či kontinuity podnikání. Některé jsou lokalizované do češtiny, na lokalizaci dalších pracujeme.

PECB ISO/IEC 27001 Lead Implementer Expertní znalost implementace a správy systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle ISO/IEC 27001
PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor Expertní znalost auditu systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle ISO/IEC 27001
PECB ISO/IEC 27701 Lead Implementer Expertní znalost implementace a správy systémů řízení informací o soukromí (ISMS) dle ISO/IEC 27701
PECB ISO/IEC 27701 Lead Auditor Expertní znalost auditu systémů řízení informací o soukromí (ISMS) dle ISO/IEC 27701
PECB ISO/IEC 27002 Manager Pokročilá znalost implementace a provozování opatření bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27002
PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager Pokročilá znalost principů posouzení rizik a optimálního řízení rizik bezpečnosti informací (ISRM) dle ISO/IEC 27005
PECB ISO 22301 Lead Implementer Expertní znalost implementace a správy systémů řízení kontinuity podnikání (BCMS) dle ISO 22301 
PECB ISO 22301 Lead Auditor Expertní znalost auditu systémů řízení kontinuity podnikání (BCMS) dle ISO 22301 

Pro kompletní nabídku našich nabízených distančních kurzů navštivte https://www.krucek.cz/vsechna-skoleni/.

Samostudium s podporou lektora

Máte rádi svoje tempo nebo máte omezené časové možnosti? Právě pro Vás je kurz formou samostudia. Obdržíte kompletní a do češtiny lokalizované studijní materiály PECB včetně praktických příkladů, cvičení a jejich řešení. Studijní materiály máte kdykoli po ruce v interaktivní aplikaci KATE. Materiály můžete prohlížet, dělat si k nim poznámky nebo si je stáhnout a vytisknout ve formátu PDF.

Není Vám něco ze studijní látky jasné? Nevadí! Ve studiu Vás podpoříme individuálními konzultacemi se školiteli s praxí v oboru. Můžete využít 2x 30 minut online nebo telefonickou konzultaci v ceně kurzu.

Kurzy dostupné ve formě samostudia

Pro osoby zapojené do systémů řízení jsme lokalizovali skvělé kurzy v oborech bezpečnosti informací, ochrany soukromí a kontinuity podnikatelských činností.

PECB ISO/IEC 27001 Foundation Seznámení s osvědčenými postupy řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle ISO/IEC 27001
PECB ISO/IEC 27701 Foundation Seznámení s osvědčenými postupy řízení informací o soukromí (PIMS) dle ISO/IEC 27701
PECB ISO 22301 Foundation Seznámení s osvědčenými postupy řízení kontinuity podnikání (BCMS) dle ISO 22301

Pokud máte zájem o další témata, neváhejte nás kontaktovat.

Zkouška a certifikace

Zkoušku můžete složit online nebo individuálně v našich prostorách. V případě neúspěchu máte nárok na jeden opravný pokus zdarma. Po úspěšném absolvování získáte celosvětově uznatelný certifikát PECB.

Více informací o agendě kurzů, zkoušce, certifikaci, cenách a termínech naleznete na našich webových stránkách, nebo nás kontaktujte na info@krucek.cz nebo +420 608 002 671.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí