Analýza dopadů na podnikání (BIA)

Co je analýza dopadů na činnost organizace?

Analýza dopadů na podnikání je proces, při kterém jsou identifikovány a prioritizovány podnikové činnosti a zdroje, které je třeba obnovit v případě narušení provozu organizace. Analýza dopadů na podnikání pomáhá organizaci předvídat následky narušení a získat informace potřebné pro strategie obnovy.

Jak tato aplikace funguje

Aplikace „Business Impact Analysis“ byla vyvinuta na základě ISO/TS 22317, NIST SP 800-34 Rev. 1 a zkušeností expertního týmu pro kontinuitu podnikání a bezpečnost informací. Aplikaci můžete použít k určení dopadu výpadku, požadavků na zdroje a priorit obnovy zdrojů při selhání byznys procesů či činností.

Proč to potřebujete

  • Dokumentování kritických činností a zdrojů organizace, stejně jako základních ukazatelů nepředvídatelných událostí na jednom místě.
  • Automatizace výpočtů pro stanovení priorit činností a zdrojů týkajících se obchodních cílů.
  • Získávání rychlých informací o měnících se potřebách organizace.
  • Disponování informacemi o tom, kde se nacházejí potřebné zdroje v případě selhání prioritní činnosti.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí