Analýza dopadov na podnikanie (BIA)

Čo je to analýza vplyvu na podnikanie?

Analýza vplyvu na podnikanie je proces, ktorý identifikuje a uprednostňuje obchodné činnosti a zdroje, ktoré je potrebné obnoviť v prípade narušenia prevádzky organizácie. Analýza vplyvu na podnikanie pomáha organizácii predvídať účinky narušenia a získať informácie potrebné pre stratégie obnovy.

Ako táto aplikácia funguje

Aplikácia „Business Impact Analysis“ na podnikanie bola vyvinutá na základe noriem ISO/TS 22317, NIST SP 800-34 Rev. 1 a skúseností nášho tímu odborníkov na kontinuitu podnikania a informačnú bezpečnosť. Aplikáciu môžete použiť na určenie vplyvu výpadku, požiadaviek na zdroje a priorít obnovy zdrojov pri zlyhaní podnikových procesov.

Prečo to potrebujete

  • Zdokumentovanie kritických činností a zdrojov vašej organizácie, ako aj kľúčových ukazovateľov nepredvídaných udalostí na jednom mieste.
  • Automatizácia výpočtov na stanovenie priorít činností a zdrojov súvisiacich s obchodnými cieľmi.
  • Získanie rýchlych informácií o meniacich sa potrebách organizácie.
  • Disponovanie informáciami o tom, kde sa nachádzajú potrebné zdroje v prípade zlyhania prioritnej činnosti

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov