Analýza environmentálních a společenských dopadů

Co je analýza environmentálních a společenských dopadů?

Svědomité organizace investují do environmentálních, společenských a governance (ESG) programů, aby řešily dopad svých činností na okolní svět. Naplňování vize ESG může otevřít přístup ke kapitálu, budovat firemní image a zvyšovat morálku zaměstnanců. Programy ESG jsou navrženy tak, aby usměrňovaly Vaše úsilí v oblasti udržitelnosti a etiky prostřednictvím měření dopadu Vašich rozhodnutí.

Jak tato aplikace funguje

Aplikace “Environmental and Social Impact Analysis” pro analýzu environmentálních a společenských dopadů podporuje Váš ucelený program ESG tím, že umožňuje pochopit společenský nebo environmentální dopad Vašich nových projektů. Aplikace poskytuje strukturu pro hodnocení environmentálních a společenských rizik a přínosů každé nové iniciativy.

Iniciativy jsou bodově ohodnoceny, což Vám pomůže kvantifikovat jejich dopad, abyste mohli učinit důležitá rozhodnutí. Tabulky, vizuální přehledy, informační panely a automatická oznámení usnadňují sdělování těchto zjištění zúčastněným stranám.

Proč to potřebujete

  • Přilákání investorů se silnou vizí v oblasti životního prostředí a společenských otázek.
  • Zlepšení dobrého jména a podpoření udržitelného dlouhodobého růstu.
  • Podpora výkonnosti společnosti pomocí řízení environmentálních nebo společenských rizik.
  • Přizpůsobení cesty k řízení udržitelnosti.
  • Komunikace zjištění a rozhodnutí v oblasti ESG zainteresovaným stranám a investorům.
  • Dodržování environmentálních a společenských závazků.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí