GDPR: činnosti zpracování osobních údajů a DPIA

Co je zpracování osobních údajů a DPIA?

Aby Vaše organizace v Evropské unii (EU) přežila a prosperovala, je nezbytné neustále dodržovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení vyžaduje, aby organizace byly odpovědné za osobní údaje, které spravují a zpracovávají.

Aplikace “GDPR: činnosti zpracování údajů a DPIA” uchovává záznamy o zpracování a umožňuje snadno odhalit skryté nedostatky, které by mohly porušit soulad s GDPR. 

Jak tato aplikace funguje

Aplikace “GDPR: Data Processing Activities & DPIAs” vede řádnou evidenci shromažďování, ukládání a zpracování osobních údajů. Vestavěný dotazník pro posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) umožňuje vyhodnotit současné úsilí o dodržování předpisů a informovaně zlepšit ochranu údajů.

GDPR je jednotný standard ochrany osobních údajů pro všechny subjekty působící v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Nařízení chrání právo jednotlivce na vlastnictví a předávání jeho údajů.

Proč to potřebujete

  • Vedení komplexních záznamů o shromažďování, ukládání a zpracování údajů pro budoucí kontroly souladu s GDPR.
  • Provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které poskytne komplexní posouzení vašeho úsilí o dodržování předpisů a může sloužit jako základ pro ochranu údajů.
  • Přístup k přizpůsobitelným, předem připraveným pracovním postupům, které Vám pomohou vést záznamy o osobních údajích a posouzení vlivu.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí