GDPR: činnosti spracovania osobných údajov a DPIA

Čo je spracovanie údajov a DPIA?

Ak chcete, aby Vaša organizácia prežila a prosperovala v Európskej únii (EÚ), je nevyhnutné neustále dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Toto nariadenie vyžaduje, aby organizácie boli zodpovedné za osobné údaje, ktoré spravujú a spracúvajú.

Aplikácia „GDPR: činnosti spracovania údajov a DPIA“ uchováva záznamy o spracovaní a umožňuje ľahko odhaliť skryté nedostatky, ktoré by mohli byť v rozpore s GDPR.

Ako táto aplikácia funguje

Aplikácia „GDPR: Data Processing Activities & DPIAs“ vedie riadne záznamy o zhromažďovaní, uchovávaní a spracovaní osobných údajov. Zabudovaný dotazník na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA) Vám umožní vyhodnotiť Vaše súčasné úsilie o dodržiavanie predpisov a vykonať informované zlepšenia v oblasti ochrany údajov.

GDPR je jednotný štandard ochrany údajov pre všetky subjekty pôsobiace v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Nariadenie chráni právo jednotlivca vlastniť a prenášať svoje údaje.

Prečo ju potrebujete

  • Vedenie komplexných záznamov o zhromažďovaní, ukladaní a spracovaní údajov na účely budúcich kontrol súladu s GDPR.
  • Uskutočnenie posúdenia vplyvu na ochranu údajov, ktoré poskytne komplexné posúdenie Vášho úsilia o dodržiavanie predpisov a môže slúžiť ako základ pre ochranu údajov.
  • Prístup k prispôsobiteľným, vopred vytvoreným pracovným postupom, ktoré Vám pomôžu viesť záznamy o osobných údajoch a hodnoteniach vplyvu.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov