Management interního auditu

Co je management interního auditu?

Interní audity jsou pro organizace něco jako testy, které hodnotí governance, management rizik, opatření přijatá před externími audity a vnitřní kontrolní opatření pro zajištění rovnováhy.

Nastavení těchto nezávislých a objektivních přezkumů může proaktivně odhalit slabá místa v procesech a naplánovat nápravná opatření. Mnoho organizací využívá interní audit k posílení své činnosti tím, že působí jako obranná linie nad řízením provozu a rizik a dodržování předpisů.

Jak tato aplikace funguje

Aplikace ”Internal Audit Management” je navržena speciálně tak, aby pomohla týmům interního auditu být co nejefektivnější a nejlépe připravený na jakýkoli cyklus interního nebo externího auditu. Aplikace slouží k řízení interních auditů, takže Vaše týmy mohou proaktivně identifikovat nedostatky a zlepšovat stávající procesy. 

Aplikace zahrnuje všechny auditovatelné subjekty ve Vaší organizaci a integrované pracovní postupy pro posouzení rizik auditu a plánování auditu a nápravných opatření. Váš tým interního auditu může interně posuzovat, identifikovat a hlásit problémy a připravovat se tak na budoucí audity a průběžné prověrky přímo v prostředí této předpřipravené aplikace.

Proč to potřebujete

  • Nezávislé ujištění, že audity podpoří dosažení strategických cílů Vaší organizace.
  • Provádění kontrolních auditů a přidělování práce nebo požadavků na důkazy příslušným vlastníkům nebo zúčastněným stranám Vaší organizace.
  • Zlepšení efektivnosti governance, managementu rizik a kontrolních činností.
  • Využívání přizpůsobitelných, předpřipravených pracovních postupů k vytváření programů auditů a pracovních plánů, správě požadavků na audit, požadavků na dokumentaci a zjištění z auditů.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí