Management politik a postupů

Co je management politik a postupů?

Dodržování politik a postupů je výzvou pro zaměstnance i zaměstnavatele. Klíčem k dodržování předpisů je jejich srozumitelnost. Jakákoli pravidla a nesourodá dokumentace rozptýlená napříč organizací je pro Vaše zaměstnance další komplikací. Neuspořádané politiky a postupy mohou zpomalit reakci na nápravu porušení.

Aplikace pro management politik a postupů Vám zajistí úspěch. Je navržena tak, aby automatizovala správu politik a postupů a zajistila jejich přehlednost a snadnou dostupnost v celé organizaci.

Jak tato aplikace funguje

Aplikace “Policy and Procedure Management” umožňuje konfigurovat a automatizovat management politik a postupů tak, aby každý ve Vaší organizaci měl snadný přístup k potřebným informacím. Udržuje politiky, postupy a související dokumentaci Vaší organizace v aktuálním stavu pomocí připomínek, revizí a kontrolních nástrojů.

Aplikace pomáhá udržovat každého pracovníka seznámeného s tím, kde najde nejnovější verze politiky, postupů a dokumentovaných opatření. Jedná se o nejlepší krok, který můžete učinit, abyste zajistili, že Váš tým bude v bezpečí před negativními dopady nedodržování předpisů.

Proč to potřebujete

  • Zlepšení správy politik zefektivněním, automatizací a propojením příslušných politik a postupů.
  • Zajištění dostupnosti a transparentnosti politik pro zaměstnance za účelem splnění příslušných požadavků.
  • Zpřístupnění přizpůsobitelných, předem připravených pracovních postupů pro žádosti o politiky, postupy a přezkumy dokumentace.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí