Management zranitelností

Co je management zranitelností?

Management zranitelností je komplexní proces, který se skládá z identifikace, hodnocení, správy a hlášení identifikovaných zranitelností a potenciálních zdrojů hrozeb. Pro organizace má zásadní význam pro stanovení priorit potenciálních rizik a minimalizaci jejich dopadu. Komplexní pohled na povrch útoků prostřednictvím vizualizace a prioritizace technologických zranitelností pomáhá transformovat data do smysluplných informací a přijímat informovaná rozhodnutí. 

Jak tato aplikace funguje

Aplikace pro management zranitelností umožňuje organizacím automaticky přijímat údaje o zranitelnostech, jako jsou základní informace, skóre, postižená aktiva, podrobnosti o zneužitelnosti a další údaje, které pomáhají spravovat a vyhodnocovat dopad zranitelností. Pomocí předpřipravených nebo vlastních sestav můžete snadno vyhodnotit stav identifikovaných rizik a určit, které zranitelnosti je třeba odstranit jako první. Pokud je ošetření nutné, lze vytvořit záznam o ošetření, přiřadit jej a sledovat až do uzavření. Automatické upomínky a kontextové zprávy upozorňují zúčastněné strany, když jsou identifikovány kritické zranitelnosti nebo zadány úkoly, například v plánech ošetření. Tuto aplikaci lze používat dvěma způsoby:

  • Bezproblémově přijímat data o zranitelnostech díky integraci s Tenable.io
  • Využít aplikaci pro správu zranitelností s preferovaným zdrojem nebo metodou pro správu zranitelností, například vlastní integrací nebo hromadným importem CSV

Proč to potřebujete

  • Centrální správa zranitelností v moderním útočném prostředí a vyhodnocování jejich dopadu na organizaci.
  • Efektivní správa zranitelností Vaší organizace pomocí snadno použitelných formulářů pro identifikaci, analýzu a ošetření zranitelností.
  • Plánování shody s předpisy pomocí automatických připomínek a hlášení při objevení nebo opětovném otevření zranitelností.
  • Lepší strategické rozhodování v oblasti bezpečnosti a efektivní komunikace o vystavení kybernetickým rizikům se zainteresovanými stranami.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí