KRUCEK>Novinky>Financujte svá školení s dotačním programem POVEZ II

Financujte svá školení s dotačním programem POVEZ II

Chcete nabýt nebo si prohloubit odborné znalosti nebo získat mezinárodně certifikát, ale rozpočet na vzdělávání je už vyčerpán? Přihlaste se do programu POVEZ II, který Vám může financovat až 85 % nákladů na externí školení.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) umožňuje OSVČ a zaměstnavatelům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých stávajících či potencionálních zaměstnanců. Zaměstnavateli jsou současně hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

 • POVEZ II Financuje 85% nákladu školení pomocí státního rozpočtu ČR a fondu ESF
 • Příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji až do výše 100%
 • Minimálním rozsah kurzu nebo kombinace kurzů je 5 dní (40 hodin)
 • Maximální výše 1 dotace je 500 000,- Kč
 • Neomezený počet podaných žádostí na jednoho žadatele
 • Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6 mil. Kč za kalendářní rok
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádost
 • Platnost programu prodloužena do 31.12.2022

Pro koho je program určen

 • Zaměstnavatelé prostřednictvím:
  • Zaměstnanců – osoby, které jsou v pracovně právním nebo obdobném vztahu k organizaci s výjimkou zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ
  • Potenciálních zaměstnanců – jedná se o fyzické osoby, o kterých uvedení zaměstnavatelé předpokládají, že se stanou jejich zaměstnanci
  • Zaměstnanců organizačních složek zahraniční právnické osoby
 • OSVČ, které školení zajišťují pro sebe
 • Neziskové organizace

Kdo se účastnit nemůže

 • Zaměstnavatelé se sídlem na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Kroky pro získání podpory

 • Podání elektronické žádosti úřadu práce (ÚP), který má na schválení 30 dní.
 • Podepsání dohody s ÚP a vyplnění vstupního dotazníku.
 • Zahájení vzdělávání.
 • Zaslání Evidence výuky a Evidence docházky, závěrečného protokolu a vyúčtování vzdělávací aktivity na ÚP po ukončení vzdělávací aktivity.
 • Následně bude zpětně uhrazeno až 85 % nákladů na vzdělávání.

Detailní informace o POVEZ II naleznete v tomto dokumentu. Pro informace o agendě kurzů, zkoušce, certifikaci, cenách a termínech naleznete na našich webových stránkách, nebo nás kontaktujte na info@krucek.cz nebo +420 608 002 671.

Máte zájem?


  Prohlášení o ochraně soukromí