KRUCEK>Novinky>Kurz ISO 21502 Lead Project Manager je nyní dostupný!

Kurz ISO 21502 Lead Project Manager je nyní dostupný!

S potěšením jsme zařadili do nabídky aktualizovaný kurz PECB ISO 21502 Lead Project Manager.

Norma ISO 21502 nahradila předchozí normu ISO 21500:2012. Poměrně rozsáhlé změny, které posunuli normu ISO 21502 na zcela novou úroveň, zahrnují:

  • koncept projektového řízení byl rozšířen tak, aby zahrnoval činnosti sponzorské organizace související s dohledem a řízením projektu,
  • byly doplněny informace o tom, jak mohou projekty přinést výsledky a umožnit realizaci přínosů,
  • bylo přidáno zohlednění organizačního kontextu projektů,
  • byly přidány popisy dalších projektových rolí a odpovědností,
  • byla přidána nová témata, jako je vytváření projektového prostředí, které je příznivé pro úspěch, životní cykly projektu, rozhodovací body a brány a další projektové postupy, jako je management přínosů a řízení změn, které odrážejí současné postupy v managementu projektů,
  • byly přidány předprojektové a poprojektové činnosti,
  • formát byl změněn z procesního na praktický a popisný.

Vzdělávací kurz ISO 21502 Lead Project Manager pomáhá kandidátům rozvinout potřebné kompetence pro zahájení, plánování, monitorování, vedení, kontrolu a uzavření projektu na základě pokynů normy ISO 21502.

Další informace o školicím kurzu ISO 21502 LPM naleznete na zde.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí