KRUCEK>Novinky>Kurz ISO 21502 Lead Project Manager je teraz k dispozícii!

Kurz ISO 21502 Lead Project Manager je teraz k dispozícii!

S potešením sme do našej ponuky pridali aktualizovaný kurz PECB ISO 21502 Lead Project Manager.

Norma ISO 21502 nahradila predchádzajúcu normu ISO 21500:2012. Pomerne rozsiahle zmeny, ktoré posunuli normu ISO 21502 na úplne novú úroveň, zahŕňajú:

  • koncept riadenia projektu bol rozšírený o činnosti sponzorskej organizácie súvisiace s dohľadom nad projektom a jeho riadením,
  • boli doplnené informácie o tom, ako môžu projekty priniesť výsledky a umožniť realizáciu prínosov,
  • bolo pridané zohľadnenie organizačného kontextu projektov,
  • boli pridané opisy ďalších projektových úloh a zodpovedností,
  • boli pridané nové témy, ako napríklad vytvorenie projektového prostredia, ktoré je priaznivé pre úspech, životné cykly projektu, rozhodovacie body a brány a ďalšie projektové postupy, ako napríklad riadenie prínosov a riadenie zmien, ktoré odrážajú súčasné postupy v riadení projektov,
  • boli pridané činnosti pred a po ukončení projektu,
  • formát sa zmenil z procesného na praktický a opisný.

Kurz ISO 21502 Lead Project Manager pomáha kandidátom rozvíjať potrebné kompetencie na iniciovanie, plánovanie, monitorovanie, vedenie, kontrolu a ukončenie projektu na základe smerníc ISO 21502.

Viac informácií o školení ISO 21502 LPM nájdete tu.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov