KRUCEK>Novinky>Kurz PECB ISO 31000 Risk Manager je nově dostupný v češtině

Kurz PECB ISO 31000 Risk Manager je nově dostupný v češtině

Rizika jsou přítomna v každém aspektu našeho života, od všedních každodenních činností až po složitá podniková rozhodnutí. Nejvýznamnějším rámcem pro management rizik je mezinárodní norma ISO 31000, která definuje zásady, osvědčené postupy a pokyny pro management rizik, jimž organizace čelí.

Vzhledem k významnosti tématu a zájmu klientů jsme přistoupili k lokalizaci vzdělávacího kurzu PECB ISO 31000 Risk Manager

Tento kurz ISO 31000 Risk Manager Vám pomůže získat potřebné znalosti a schopnost integrovat pokyny pro management rizik podle normy ISO 31000 do organizace. Po absolvování tohoto vzdělávacího kurzu se můžete přihlásit ke zkoušce a požádat o celosvětově respektovaný a IAS akreditovaný certifikát „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager“.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí