KRUCEK>Novinky>Kurz PECB ISO 31000 Risk Manager je teraz k dispozícii v češtine

Kurz PECB ISO 31000 Risk Manager je teraz k dispozícii v češtine

Riziká sú prítomné v každom aspekte nášho života, od bežných každodenných činností až po zložité obchodné rozhodnutia. Najdôležitejším rámcom pre riadenie rizík je medzinárodná norma ISO 31000, ktorá definuje zásady, osvedčené postupy a pokyny pre riadenie rizík, ktorým organizácie čelia.

Vzhľadom na dôležitosť témy a záujem našich klientov sme pristúpili k lokalizácii školenia PECB ISO 31000 Risk Manager

Tento kurz manažéra rizík ISO 31000 Vám pomôže získať potrebné znalosti a schopnosti na integráciu smerníc ISO 31000 pre riadenie rizík do Vašej organizácie. Po absolvovaní tohto školenia sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o celosvetovo uznávaný a IAS akreditovaný certifikát „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager“.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov