KRUCEK>Novinky>Kurzy PECB ISO/IEC 27001 LI a ISO/IEC 27001 LA byly přizpůsobeny nové ISO/IEC 27002 a nyní jsou také v češtině

Kurzy PECB ISO/IEC 27001 LI a ISO/IEC 27001 LA byly přizpůsobeny nové ISO/IEC 27002 a nyní jsou také v češtině

V únoru t.r. vydala Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO novou verzi normy ISO/IEC 27002, která poskytuje doporučení pro opatření bezpečnosti informací. Tato změna ovlivní normu ISO/IEC 27001, která specifikuje požadavky na systémy řízení bezpečnosti informací (ISMS), respektive její přílohu A, která je propojena s normou ISO/IEC 27002. 

V reakci na tyto změny aktualizovala společnost PECB své kurzy ISO/IEC 27001 Lead Implementer a ISO/IEC 27001 Lead Auditor. 

V reakci na tyto změny jsme zajistili překlad těchto úspěšných a celosvětově ceněných kurzů, které jsou nyní dostupné také v českém jazyce. Jste srdečně zváni.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí