KRUCEK>Novinky>Kurzy PECB ISO/IEC 27001 LI a ISO/IEC 27001 LA boli prispôsobené novej ISO/IEC 27002 a teraz sú aj v češtine

Kurzy PECB ISO/IEC 27001 LI a ISO/IEC 27001 LA boli prispôsobené novej ISO/IEC 27002 a teraz sú aj v češtine

Vo februári tohto roku vydala Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) novú verziu normy ISO/IEC 27002, ktorá obsahuje odporúčania pre opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti. Táto zmena sa dotkne normy ISO/IEC 27001, ktorá špecifikuje požiadavky na systémy riadenia bezpečnosti informácií (ISMS), respektíve jej prílohy A, ktorá je prepojená s normou ISO/IEC 27002.

V reakcii na tieto zmeny PECB aktualizovala svoje kurzy ISO/IEC 27001 Lead Implementer a ISO/IEC 27001 Lead Auditor.

V reakcii na tieto zmeny sme zabezpečili preklady týchto úspešných a celosvetovo oceňovaných kurzov, ktoré sú teraz dostupné aj v češtine.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov