DORA Lead Manager

Vzdělávací kurz PECB Certified DORA Lead Manager vás vybaví potřebnými dovednostmi pro vedení a dohled nad implementací strategií digitální provozní odolnosti ve finančních subjektech, které jim pomohou zajistit soulad se zákonem Evropské unie o digitální provozní odolnosti (DORA).

Proč byste se měli zúčastnit?

DORA vstoupí v platnost 17. ledna 2025, a proto ještě nikdy nebyla tak důležitá doba, abyste důkladně pochopili její důsledky a požadavky. Kurz PECB Certified DORA Lead Manager nabízí jedinečnou příležitost zapojit se do diskuse s odborníky a kolegy z oboru a podpořit tak cenné diskuse a poznatky o osvědčených postupech pro digitální provozní odolnost. Prostřednictvím interaktivních sezení a praktických cvičení získáte reálný pohled na zavádění účinných strategií pro zmírnění rizik ICT a zvýšení digitální provozní odolnosti ve finančních institucích.

Absolvování tohoto kurzu navíc prokazuje váš závazek k profesnímu rozvoji a staví vás do pozice kompetentního lídra ve vyvíjejícím se prostředí digitální provozní odolnosti. Po úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu a zkoušky můžete požádat o získání pověření „PECB Certified DORA Lead Manager“.

Kdo by se měl zúčastnit?

  • Vedoucí pracovníci finančních institucí a osoby s rozhodovací pravomocí
  • Pracovníci odpovědní za dodržování předpisů a manažeři rizik
  • IT profesionálové
  • Pracovníci pro právní a regulační záležitosti
  • Konzultanti a poradci specializující se na finanční regulaci a kybernetickou bezpečnost

Program kurzu

DEN 1 | Seznámení s pojmy a požadavky programu DORA

DEN 2 | Management rizik a incidentů souvisejících s ICT

DEN 3 | Management rizik ICT třetích stran a sdílení informací

DEN 4 | Monitorování, zhodnocení a neustálé zlepšování

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také školicí materiály v tištěné podobě.

Zkouška

Zkouška „PECB Certified DORA Lead Manager“ splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP) a pokrývá následující oblasti kompetencí:

  • DOMÉNA 1 | Základní koncepty managementu rizik ICT a digitální provozní odolnosti
  • DOMÉNA 2 | Příprava a plánování realizace projektu DORA
  • DOMÉNA 3 | Management rizik ICT a incidentů souvisejících s ICT
  • DOMÉNA 4 | Testování provozní odolnosti digitálních technologií a řízení rizik ICT třetích stran
  • DOMÉNA 5 | Přezkum a neustálé zlepšování

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete v List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z níže uvedených pověření. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření.

Požadavky na certifikaci jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  3 h.
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenosti Zkušenosti z projektů
PECB Certified DORA Provisional ManagerPECB Certified DORA Lead Manager exam or equivalentŽádné
Žádné
PECB Certified DORA ManagerPECB Certified DORA Lead Manager exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti ICT managementu rizikProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified DORA Lead ManagerPECB Certified DORA Lead Manager exam or equivalentPět let: dva roky praxe v oblasti ICT managementu rizikProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified DORA Senior Lead ManagerPECB Certified DORA Lead Manager exam or equivalentDeset let: sedm let praxe v oblasti ICT managementu rizikProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny