DORA Lead Manager

Vzdelávací kurz PECB Certified DORA Lead Manager vás vybaví potrebnými zručnosťami na vedenie a dohľad nad implementáciou stratégií digitálnej prevádzkovej odolnosti vo finančných subjektoch s cieľom pomôcť im zabezpečiť súlad so zákonom Európskej únie o digitálnej prevádzkovej odolnosti (DORA).

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzhľadom na to, že 17. januára 2025 nadobudne účinnosť zákon DORA, nikdy nebol dôležitejší čas na dôkladné pochopenie jeho dôsledkov a požiadaviek. Kurz PECB Certified DORA Lead Manager ponúka jedinečnú príležitosť zapojiť sa do diskusie s odborníkmi a kolegami z odvetvia a podporiť tak cenné diskusie a poznatky o osvedčených postupoch v oblasti digitálnej prevádzkovej odolnosti. Prostredníctvom interaktívnych sedení a praktických cvičení získate reálny pohľad na implementáciu účinných stratégií na zmiernenie rizík ICT a zvýšenie digitálnej prevádzkovej odolnosti vo finančných inštitúciách.

Absolvovanie tohto kurzu navyše preukáže váš záväzok k profesionálnemu rozvoju a postaví vás do pozície kompetentného lídra v rozvíjajúcom sa prostredí digitálnej prevádzkovej odolnosti. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacího kurzu a skúšky môžete požiadať o získanie poverenia „PECB Certified DORA Lead Manager“.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Vyšší manažéri a osoby s rozhodovacími právomocami vo finančných inštitúciách
  • Pracovníci zodpovední za dodržiavanie predpisov a manažéri rizík
  • IT odborníci
  • Pracovníci pre právne a regulačné záležitosti
  • Konzultanti a poradcovia špecializujúci sa na finančnú reguláciu a kybernetickú bezpečnosť

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do pojmov a požiadaviek programu DORA

DEŇ 2 | Manažment rizík a incidentov IKT

DEŇ 3 | Manažment rizík IKT tretích strán a zdieľanie informácií

DEŇ 4 | Monitorovanie, hodnotenie a neustále zlepšovanie

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška PECB Certified DORA Lead Manager spĺňa požiadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP) a pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné koncepty riadenia rizík IKT a digitálnej prevádzkovej odolnosti
  • DOMÉNA 2 | Príprava a plánovanie realizácie projektu DORA
  • DOMÉNA 3 | Riadenie rizík a incidentov IKT
  • DOMÉNA 4 | Testovanie prevádzkovej odolnosti digitálnych technológií a riadenie rizík IKT tretích strán
  • DOMÉNA 5 | Preskúmanie a neustále zlepšovanie

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je otvorená, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v zozname skúšok PECB a v pravidlách a zásadách skúšok PECB.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z nižšie uvedených oprávnení. Po splnení všetkých požiadaviek na vybrané oprávnenie dostanete certifikát.

Požiadavky na certifikáciu sú tieto:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified DORA Provisional ManagerPECB Certified DORA Lead Manager exam or equivalentŽiadneŽiadne
PECB Certified DORA ManagerPECB Certified DORA Lead Manager exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti manažmentu rizík ICTProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified DORA Lead ManagerPECB Certified DORA Lead Manager exam or equivalentPäť rokov: dva roky praxe v oblasti manažmentu rizík ICTProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified DORA Senior Lead ManagerPECB Certified DORA Lead Manager exam or equivalentDesať rokov: sedem rokov praxe v oblasti manažmentu rizík ICTProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny