PECB ISO 55001  – Management aktiv

Co je ISO 55001?

ISO 55001 je norma systému managementu aktiv, jejímž hlavním cílem je pomoci organizacím efektivněji řídit životní cyklus aktiv. Zavedením normy ISO 55001 získají organizace lepší kontrolu nad každodenními činnostmi, dosáhnou vyšší návratnosti svých aktiv a sníží celkové náklady na riziko.

Tuto normu lze aplikovat na všechny organizační struktury společností a všechny typy aktiv. Konkrétní výsledky spočívají v růstu efektivity a dramatickém poklesu jednotkových nákladů. Tento rámec také podporuje neustálé zlepšování výkonnosti a nabízí zlepšení pro jakékoli odvětví, typ nebo velikost organizace.

Proč je pro vás management aktiv důležitý?

Norma ISO 55001 vás povede k významným zlepšením v oblasti managementu aktiv tím, že vám umožní splnit požadavky zainteresovaných stran, podnikové a právní požadavky. Je to nejsilnější obrana společnosti pro úsporu peněz a času. Správným managementem aktiv dokážete moudře využívat dostupná aktiva a získat více z jejich využití a zároveň přinášet přidanou hodnotu pro firmu.

Je navržen tak, aby vás podporoval v adekvátním zvládání procesů a rizik, což povede ke zlepšení současné i budoucí výkonnosti společnosti. Zavedení systému managementu aktiv, který je v souladu s normou ISO 55001, navíc umožňuje organizaci sladit své cíle s cíli systému managementu aktiv, což vede organizaci k dosažení zamýšlených výsledků. Norma ISO 55001 navíc slaďuje cíle organizace s cíli systému managementu aktiv, protože management aktiv směřuje k dosažení cílů organizace.

Co je certifikace ISO 55001?

Certifikace podle normy ISO 55001 znamená, že jste schopni pomáhat své organizaci při rozvoji aktivního přístupu ke správě aktiv po celou dobu jejich životnosti. S certifikací ISO 55001 prokážete své schopnosti v tom, že jste schopni podporovat růst organizace prostřednictvím:

  • efektivního řízení aktiv;
  • zmírňování a řízení rizik a
  • zlepšováním finanční výkonnosti.

V dnešním složitém a neustále se měnícím finančním trhu je certifikace ISO 55001 klíčová pro prokázání schopnosti řídit efektivnější provoz a vynikající pověst společnosti. Navíc vám tato certifikace jako jednotlivci pomůže odlišit se od ostatních odborníků zabývajících se správou aktiv.

Přínosy normy ISO 55001 Management aktiv

Jednotlivci s certifikací PECB ISO 50001 budou mít možnost získat mnoho výhod, mimo jiné:

  • Schopnost řídit životní cyklus aktiv
  • Schopnost zajistit, aby aktiva plnila svou nezbytnou funkci
  • Podpora zlepšování a růst podnikání
  • Podpora organizace během procesu zavádění, implementace, udržování a zlepšování systému managementu aktiv
  • Zvýšení ziskovosti
  • Řízení rizik spojených s vlastnictvím aktiv
  • Zlepšení dobrého jména

Jak můžete začít se školeními podle normy ISO 55001?

Chcete postoupit ve své kariéře a získat certifikát podle normy ISO 55001? Pro zvýšení návratnosti hodnoty organizace vám doporučujeme seznámit se s koncepty a procesy ISO 55001. Naši odborníci jsou zde, aby vás provedli možnostmi přizpůsobenými vašim potřebám.

Vyberte úroveň kurzu