PECB ISO/IEC 27035 – Management incidentů

Co je ISO/IEC 27035?

V dnešním světě podnikání jsou incidenty v oblasti bezpečnosti informací považovány za nejistá rizika, která mohou podnik vážně poškodit. Organizace proto musí přijmout opatření k rychlé identifikaci, vyhodnocení a účinnému řízení incidentů. Norma ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management je mezinárodní norma, která poskytuje osvědčené postupy a pokyny pro provádění strategického plánu řízení incidentů a přípravu na reakci na incident.

Norma ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management přináší hlavní zásady bezpečnosti pro prevenci a účinnou reakci na incidenty v oblasti bezpečnosti informací. Kromě toho norma ISO/IEC 27035 zahrnuje konkrétní procesy pro řízení incidentů, událostí a potenciálních zranitelností v oblasti bezpečnosti informací.

Proč je pro vás management incidentů informační bezpečnosti důležitý?

Organizace, které mají zavedené management incidentů v oblasti bezpečnosti informací, budou schopny řídit obchodní rizika. Stejně tak je rámec ISO/IEC 27035 důležitým prvkem bezpečnostní struktury v organizaci pro efektivní management bezpečnosti informací, zmírňování incidentů a schopnost vybudovat udržitelný obchodní proces. Cílem normy ISO/IEC 27035 Management incidentů v oblasti bezpečnosti informací je pomoci osobám s komplexními odbornými znalostmi odhalovat, hlásit a vyhodnocovat incidenty v oblasti bezpečnosti informací.

Norma ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management pomůže jednotlivcům stát se celosvětově uznávanými bezpečnostními odborníky a být schopni minimalizovat dopady jakéhokoli incidentu v organizaci. Tato mezinárodní norma je použitelná pro všechny jednotlivce, kteří se zajímají o bezpečnost informačních technologií a touží si osvojit maximální dovednosti a znalosti, aby ochránili svou organizaci před bezpečnostními incidenty a snížili finanční dopady na podnikání.

Přínosy ISO/IEC 27035

  • Porozumět konceptům, přístupům a nástrojům pro efektivní management incidentů v oblasti bezpečnosti informací
  • Naučit se nejpokročilejší techniky správné a efektivní reakce na incidenty v oblasti bezpečnosti informací
  • Získat potřebné znalosti pro vytvoření a řízení týmu pro management incidentů v oblasti bezpečnosti informací
  • Snížit případné přerušení a negativní dopady na obchodní operace
  • Zlepšete své dovednosti v oblasti managementu bezpečnosti informací a analýzy procesů incidentů
  • Získat znalosti o osvědčených postupech managementu bezpečnosti informací

Jak začít se vzděláváním ISO/IEC 27035?

Jste připraveni na změny a posun v profesní kariéře? Absolvování školicího kurzu PECB ISO/IEC 27035 Management incidentů v oblasti bezpečnosti informací z vás udělá schopné a sebevědomé manažery projektů v oblasti bezpečnosti informací. Školitelé společnosti PECB jsou zde proto, aby zajistili váš úspěch při získávání certifikátu PECB ISO/IEC Information Security Incident Management a celosvětového uznání v oboru.

Vyberte úroveň kurzu