PECB ISO/IEC 27035  – Manažment incidentov

Čo je norma ISO/IEC 27035?

V dnešnom svete podnikania sa incidenty informačnej bezpečnosti považujú za neisté riziká, ktoré môžu vážne poškodiť podnik. Organizácie preto musia prijať opatrenia na rýchlu identifikáciu, vyhodnotenie a účinné riadenie incidentov. Norma ISO/IEC 27035 Manažment incidentov informačnej bezpečnosti je medzinárodná norma, ktorá poskytuje osvedčené postupy a usmernenia na implementáciu strategického plánu riadenia incidentov a prípravu na reakciu na incidenty.

Norma ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management (Manažment incidentov informačnej bezpečnosti) poskytuje hlavné bezpečnostné zásady na prevenciu a účinnú reakciu na incidenty informačnej bezpečnosti. Okrem toho norma ISO/IEC 27035 obsahuje konkrétne procesy na riadenie incidentov, udalostí a potenciálnych zraniteľností v oblasti informačnej bezpečnosti.

Prečo je pre vás riadenie incidentov informačnej bezpečnosti dôležité?

Organizácie, ktoré majú zavedené manažment incidentov informačnej bezpečnosti, budú schopné riadiť obchodné riziká. Podobne aj rámec ISO/IEC 27035 je dôležitým prvkom bezpečnostnej architektúry v organizácii pre efektívne riadenie incidentov informačnej bezpečnosti, zmierňovanie incidentov a schopnosť vybudovať udržateľný obchodný proces. Cieľom normy ISO/IEC 27035 Manažment incidentov informačnej bezpečnosti je pomôcť osobám s komplexnými odbornými znalosťami pri odhaľovaní, hlásení a vyhodnocovaní incidentov informačnej bezpečnosti.

Norma ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management pomôže jednotlivcom stať sa celosvetovo uznávanými bezpečnostnými expertmi a byť schopnými minimalizovať dopad akéhokoľvek incidentu v organizácii. Táto medzinárodná norma je použiteľná pre všetkých jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o informačnú bezpečnosť a chcú získať čo najviac zručností a vedomostí, aby ochránili svoju organizáciu pred bezpečnostnými incidentmi a znížili finančný dopad na podnikanie.

Prínosy normy ISO/IEC 27035

  • Pochopenie koncepcií, prístupov a nástrojov na efektívne riadenie incidentov informačnej bezpečnosti
  • Naučiť sa najpokročilejšie techniky správnej a účinnej reakcie na incidenty informačnej bezpečnosti
  • Získať potrebné znalosti na vytvorenie a riadenie tímu pre riadenie incidentov v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Znížiť potenciálne narušenie a negatívny vplyv na obchodné operácie
  • Zlepšiť svoje zručnosti v oblasti riadenia incidentov informačnej bezpečnosti a analýzy procesov
  • Získajte znalosti o osvedčených postupoch riadenia informačnej bezpečnosti

Ako začať so školením ISO/IEC 27035?

Ste pripravení na zmenu a kariérny posun? Absolvovanie kurzu PECB ISO/IEC 27035 Manažment incidentov informačnej bezpečnosti z vás urobí schopného a sebavedomého manažéra projektov informačnej bezpečnosti. Školitelia PECB sú tu na to, aby vám zabezpečili úspech pri získavaní certifikátu PECB ISO/IEC Information Security Incident Management a celosvetového uznania v odvetví.

Vyberte úroveň kurzu