PECB ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager vám poskytne potrebné odborné znalosti na podporu vašej organizácie pri implementácii plánu manažmentu incidentov informačnej bezpečnosti založeného na norme ISO/IEC 27035. Počas tohto školenia získate komplexné pochopenie procesného modelu navrhovania a vypracovania plánu manažmentu incidentov organizácie.

Kompatibilita tohto vzdelávacího kurzu s normou ISO/IEC 27035 podporuje aj normu ISO/IEC 27001 tým, že poskytuje usmernenia týkajúce sa manažmentu incidentov informačnej bezpečnosti.

Po zvládnutí všetkých potrebných konceptov manažmentu incidentov informačnej bezpečnosti sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager“. Držiteľom certifikátu PECB Lead Incident Manager budete môcť preukázať, že máte praktické znalosti a odborné zručnosti na podporu a vedenie tímu pri riadení incidentov informačnej bezpečnosti.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Manažéri incidentov informačnej bezpečnosti
 • Manažéri informačných technológií
 • IT audítori
 • Manažéri, ktorí chcú vytvoriť tím pre reakciu na incidenty (IRT)
 • Manažéri, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako fungujú efektívne IRT
 • Manažéri rizík informačnej bezpečnosti
 • Odborníci na riadenie IT systémov
 • Odborníci na správu IT sietí
 • Členovia tímov reakcie na incidenty
 • Osoby zodpovedné za bezpečnosť informácií v rámci organizácie

Predpoklady
Základné znalosti normy ISO/IEC 27035 a komplexné znalosti o informačnej bezpečnosti.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do koncepcie manažmentu incidentov informačnej bezpečnosti podľa odporúčania normy ISO/IEC 27035

DEŇ 2 | Návrh a príprava plánu manažmentu incidentov informačnej bezpečnosti

DEŇ 3 | Implementácia procesu manažmentu incidentov informačnej bezpečnosti a riešenia incidentov

DEŇ 4 | Monitorovanie a neustále zlepšovanie plánu manažmentu incidentov informačnej bezpečnosti

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov budú distribuované v tlačenej aj elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE.

Skúška

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager“ v plnej miere spĺňa požiadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty manažmentu incidentov v oblasti informačnej bezpečnosti
 • DOMÉNA 2 | Osvedčené postupy manažmentu incidentov v oblasti informačnej bezpečnosti na základe normy ISO/IEC 27035
 • DOMÉNA 3 | Návrh a vývoj procesu manažmentu incidentov v organizácii na základe normy ISO/IEC 27035
 • DOMÉNA 4 | Príprava na incidenty informačnej bezpečnosti a implementácia plánu manažmentu incidentov
 • DOMÉNA 5 | Implementácia procesu manažmentu incidentov a riešenie incidentov informačnej bezpečnosti
 • DOMÉNA 6 | Meranie a monitorovanie výkonnosti
 • DOMÉNA 7 | Zlepšovanie procesov a činností manažmentu incidentov

Skúška pozostáva z 12 esejistických otázok a je „open book“, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú kópiu školiacich materiálov, obed v dňoch výučby a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o vydanie osvedčení uvedených v tabuľke nižšie. Po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným poverením dostanete osvedčenie. Viac informácií o certifikácii podľa normy ISO/IEC 27035 a certifikačnom procese PECB nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie.

Požiadavky na certifikáciu manažéra PECB sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

júl 29

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27035  – Lead Incident Manager

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
aug 13

On-line
PECB ISO/IEC 27035  – Lead Incident Manager

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 27035 Provisional Incident ManagerPECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 27035 Incident ManagerPECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident ManagerDva roky: jeden rok praxe v riadení incidentov bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident ManagerPECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident ManagerPäť rokov: dva roky praxe v riadení incidentov bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27035 Senior Lead Incident ManagerPECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident ManagerDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení incidentov bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenčné CS/EN ? 29. 7. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať
On-line CS/EN ? 13. 8. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať