PECB ISO/IEC 27035 Foundation

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27035 Foundation vám umožní naučiť sa základné prvky implementácie plánu manažmentu incidentov a manažmentu incidentov v informačnej bezpečnosti. Počas tohto kurzu budete schopní pochopiť procesy riadenia incidentov v informačnej bezpečnosti.

Po absolvovaní tohto kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o získanie certifikátu „PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27035 Foundation“. Certifikát PECB Foundation preukazuje, že rozumiete základným metodikám, požiadavkám a prístupu k riadeniu.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Tí, ktorí sa zaujímajú o prístupy k riadeniu incidentov informačnej bezpečnosti
  • Osoby, ktoré chcú získať znalosti o kľúčových princípoch a koncepciách riadenia incidentov informačnej bezpečnosti
  • Jednotlivci, ktorí majú záujem o kariéru v oblasti riadenia incidentov informačnej bezpečnosti

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do základných princípov a koncepcií manažmentu incidentov informačnej bezpečnosti s využitím normy ISO/IEC 27035

DEŇ 2 | Prístupy k procesu manažmentu incidentov informačnej bezpečnosti a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška plne zodpovedá požiadavkám testovacieho a certifikačného programu PECB. Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty riadenia incidentov informačnej bezpečnosti
  • DOMÉNA 2 | Riadenie incidentov informačnej bezpečnosti

Skúška pozostáva z 5 esejistických otázok a je vo formáte otvorenej knihy, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 1 hodinu a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v Zozname skúšok PECB a v Pravidlách a zásadách skúšok PECB.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, e-learningové materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena celodenného kurzu zahŕňa tlačenú kópiu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o získanie osvedčenia uvedeného v tabuľke nižšie.

Požiadavky na získanie certifikátu ISO/IEC 27035 Foundation sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 1 hodina
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 27035 FoundationPECB Certified ISO/IEC 27035 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny