PECB ISO/IEC 42001 – Umělá inteligence

Co je ISO/IEC 42001?

Vzhledem k tomu, že svět je svědkem neustálého rozvoje umělé inteligence (AI), roste potřeba účinné standardizace a regulace, která by zajistila její odpovědné využívání.

Norma ISO/IEC 42001 byla vytvořena jako reakce na naléhavé dotazy týkající se nekontrolovaného rozšiřování umělé inteligence a jejích potenciálních hrozeb. Specifikuje požadavky a nabízí návod pro zavedení, implementaci, údržbu a neustálé zlepšování systému řízení AI (AIMS) v rámci organizace. Poskytuje rámec pro etickou implementaci systémů UI a nabízí komplexní přístup k zajištění souladu technologií UI se zásadami spravedlnosti, transparentnosti, odpovědnosti a ochrany soukromí.

Proč je pro vás umělá inteligence důležitá?

Ve stále se vyvíjejícím světě, který se vyznačuje neustálým technologickým pokrokem, dosáhl vliv a význam umělé inteligence nových rozměrů. Umělá inteligence se odlišuje svou pozoruhodnou schopností překračovat hranice odvětví. Neomezuje se na konkrétní odvětví, ale má schopnost vyvolat transformaci napříč celou řadou průmyslových odvětví.

Vzdělávací kurzy PECB ISO/IEC 42001 vybavují jednotlivce kompetencemi potřebnými k plánování, vývoji, implementaci, údržbě a zlepšování systémů řízení AI v organizacích. Efektivní AIMS umožňuje organizacím plně využít potenciál AI v době, kdy je technologická adaptace synonymem pokroku a úspěchu. Navíc pomáhá organizacím udržet si konkurenční výhodu v neustále se měnícím technologickém a obchodním prostředí.

Přínosy PECB ISO/IEC 42001

  • Porozumět regulačním a etickým aspektům souvisejícím se zaváděním umělé inteligence
  • Pomáhat organizaci při slaďování iniciativ v oblasti AI s jejími hlavními obchodními cíli
  • Podporovat organizaci při vývoji a zavádění systému řízení AI
  • Vyhodnocovat kvalitu, spolehlivost a výkonnost systémů AI
  • Zajistit, aby řešení AI splňovala vysoké standardy a fungovala tak, jak bylo zamýšleno
  • Identifikovat potenciální rizika související s AI a zavést nezbytná opatření ke zmírnění těchto rizik

Jak začít se vzděláváním ISO/IEC 42001?

Pokud usilujete o odbornou způsobilost v oblasti systémů řízení umělé inteligence, odborníci z PECB vám pomohou rozšířit vaše odborné znalosti a zjednodušit proces certifikace, abyste získali požadované pověření.Pokud usilujete o odbornou způsobilost v oblasti systémů řízení umělé inteligence, odborníci z PECB vám pomohou rozšířit vaše odborné znalosti a zjednodušit proces certifikace, abyste získali požadované pověření.

Vyberte úroveň kurzu