PECB ISO/IEC 42001 Lead Auditor

Kurz aktuálně připravujeme, v případě zájmu nás kontaktujte na pecb@krucek.cz

Vzdělávací kurz pro vedoucí auditory podle normy ISO/IEC 42001 vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro auditování systémů řízení umělé inteligence (AIMS) za použití všeobecně uznávaných principů, postupů a technik auditu.

Proč byste se měli zúčastnit?

Umělá inteligence (AI) se stala nedílnou součástí úspěchu mnoha organizací, protože zvyšuje efektivitu díky automatizaci a zlepšuje rozhodování s využitím pokročilé analýzy dat. Organizace by však měly zajistit vhodné a etické využívání AI. Norma ISO/IEC 42001 umožňuje organizacím zavést vhodné procesy a kontrolní mechanismy k zajištění odpovědného využívání a správy systémů AI.

S rostoucím počtem organizací usilujících o shodu s normou ISO/IEC 42001 současně roste poptávka po kvalifikovaných auditorech, kteří mají potřebné znalosti k posouzení a ověření shody. Proto PECB vyvinula vzdělávací kurz Lead auditor ISO/IEC 42001, aby účastníkům poskytla znalosti a dovednosti nezbytné pro plánování a provádění auditů ISO/IEC 42001 na základě osvědčených auditorských postupů.

Vzdělávací kurz Lead auditor ISO/IEC 42001 je přínosný pro odborníky, kteří chtějí mít náskok před konkurencí. Tento Vzdělávací kurz vás vybaví odbornými znalostmi potřebnými k orientaci ve složité oblasti organizačních rámců ovlivněných umělou inteligencí a zajistí, že budete dobře připraveni přispívat k úspěchu organizací v této transformační éře.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Osoby s praxí v oblasti auditu, ať už interního nebo externího, které se chtějí specializovat na audit systémů řízení umělé inteligence.
 • Manažeři nebo konzultanti, kteří chtějí zvládnout proces auditu systémů řízení UI
 • Jednotlivci odpovědní za udržování shody s požadavky na systém řízení UI v organizaci
 • Odborní poradci v oblasti řízení UI
 • Odborníci zabývající se analýzou a pochopením obchodních požadavků na implementaci UI
 • Jednotlivci podílející se na vývoji a implementaci řešení AI a na návrhu architektury systémů AI

Předpoklady
Hlavním požadavkem pro účast na tomto školení je základní znalost normy ISO/IEC 42001 a principů a pojmů AI.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do systému řízení umělé inteligence a ISO/IEC 42001

DEN 2 | Zásady auditu a příprava na audit a jeho zahájení

DEN 3 | Činnosti spojené s auditem na místě

DEN 4 | Uzavření auditu

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE.  V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Auditor“ splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepce systému řízení UI
 • DOMÉNA 2 | Požadavky na systém řízení UI
 • DOMÉNA 3 | Základní koncepce a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Příprava auditu podle ISO/IEC 42001
 • DOMÉNA 5 | Provádění auditu ISO/IEC 42001
 • DOMÉNA 6 | Uzavření auditu ISO/IEC 42001
 • DOMÉNA 7 | Řízení programu auditu ISO/IEC 42001

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB. Cena prezenčního kurzu navíc obsahuje tištěnou kopii školicího materiálu, oběd ve výukových dnech a drobné občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z níže uvedených pověření. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření.

Požadavky na certifikáty PECB ISO/IEC 42001 Auditor jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO/IEC 42001 Provisional AuditorPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Auditor exam ŽádnéŽádné
PECB Certified ISO/IEC 42001 AuditorPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Auditor exam Dva roky: alespoň jeden rok v oblasti řízení umělé inteligenceProjektové aktivity: alespoň 200 hodin
PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead AuditorPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Auditor exam Pět let: alespoň dva roky v oblasti řízení umělé inteligenceProjektové aktivity: alespoň 300 hodin
PECB Certified ISO/IEC 42001 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Auditor exam Deset let: alespoň sedm let v oblasti řízení umělé inteligenceProjektové aktivity: alespoň 1 000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny