PECB ISO/IEC 42001 Lead Auditor

Vzdelávací kurz Lead Auditor podľa normy ISO/IEC 42001 vám umožní získať potrebné odborné znalosti na auditovanie systémov riadenia umelej inteligencie (AIMS) s použitím všeobecne uznávaných zásad, postupov a techník auditu.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Umelá inteligencia (UI) sa stala neoddeliteľnou súčasťou úspechu mnohých organizácií, pretože zvyšuje efektivitu prostredníctvom automatizácie a zlepšuje rozhodovanie pomocou pokročilej analýzy údajov. Organizácie by však mali zabezpečiť vhodné a etické využívanie AI. Norma ISO/IEC 42001 umožňuje organizáciám zaviesť vhodné procesy a kontroly na zabezpečenie zodpovedného používania a riadenia systémov AI.

Keďže čoraz viac organizácií sa snaží dosiahnuť súlad s normou ISO/IEC 42001, súčasne sa zvyšuje dopyt po kvalifikovaných audítoroch, ktorí majú potrebné znalosti na posúdenie a overenie súladu. Preto PECB vyvinula školenie vedúceho audítora ISO/IEC 42001 s cieľom poskytnúť účastníkom znalosti a zručnosti potrebné na plánovanie a vykonávanie auditov ISO/IEC 42001 na základe osvedčených audítorských postupov.

Vzdelávací kurz Lead Auditor ISO/IEC 42001 je prospešný pre odborníkov, ktorí chcú mať náskok pred konkurenciou. Tento školiaci kurz vás vybaví odbornými znalosťami potrebnými na orientáciu v zložitej oblasti organizačných rámcov ovplyvnených umelou inteligenciou a zabezpečí, aby ste boli dobre pripravení prispieť k úspechu organizácií v tejto transformačnej ére.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Osoby so skúsenosťami s auditom, či už interným alebo externým, ktoré sa chcú špecializovať na audit systémov riadenia AI.
 • Manažéri alebo konzultanti, ktorí chcú zvládnuť proces auditu systémov riadenia AI
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami na systémy riadenia AI v organizácii
 • Odborní konzultanti v oblasti riadenia UI
 • Odborníci, ktorí sa podieľajú na analýze a pochopení obchodných požiadaviek na implementáciu AI
 • Jednotlivci, ktorí sa podieľajú na vývoji a implementácii riešení AI a návrhu architektúry systémov AI

Predpoklady
Hlavným predpokladom účasti na tomto školení je základné pochopenie normy ISO/IEC 42001 a princípov a koncepcií AI.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systémov riadenia AI a normy ISO/IEC 42001

DEŇ 2 | Zásady auditu a príprava na audit a jeho začatie

DEŇ 3 | Činnosti súvisiace s auditom na mieste

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Auditor“ spĺňa požiadavky skúšobného a certifikačného programu PECB (ECP). Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie systému riadenia UI
 • DOMÉNA 2 | Požiadavky na systém riadenia UI
 • DOMÉNA 3 | Základné koncepcie a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu podľa normy ISO/IEC 42001
 • DOMÉNA 5 | Vykonávanie auditu podľa ISO/IEC 42001
 • DOMÉNA 6 | Ukončenie auditu ISO/IEC 42001
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu ISO/IEC 42001

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je „open book“, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena celodenného kurzu zahŕňa tlačenú kópiu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z nižšie uvedených osvedčení. Osvedčenie dostanete po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným poverením.

Požiadavky na certifikáty PECB ISO/IEC 42001 Auditor sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 42001 Provisional AuditorPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Auditor examŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 42001 AuditorPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Auditor examDva roky: jeden rok praxe v riadenia umelej inteligencieAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead AuditorPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Auditor examPäť rokov: dva roky praxe v riadenia umelej inteligencieAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 42001 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Auditor examDesať rokov: sedem rokov praxe v riadenia umelej inteligencieAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny