PECB ISO/IEC 42001 Lead Implementer

Vzdelávací kurz ISO/IEC 42001 Lead Implementer poskytuje účastníkom základné kompetencie potrebné na efektívne plánovanie, implementáciu, riadenie, monitorovanie, údržbu a neustále zlepšovanie systému riadenia umelej inteligencie (AIMS).

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Umelá inteligencia (AI) sa stáva hybnou silou v súčasnom technologickom prostredí. Jej používanie sa rozšírilo do mnohých priemyselných odvetví. Jej rýchly rast priniesol jedinečné výzvy a úvahy, ktoré si vyžadujú špecifické odborné znalosti na zabezpečenie jej efektívnej implementácie a zodpovedného riadenia. Vzdelávací kurz PECB ISO/IEC 42001 Lead Implementer je vašou vstupnou bránou k zvládnutiu praktickej implementácie a zodpovedného riadenia systémov riadenia AI.

Vzdelávací kurz PECB ISO/IEC 42001 Lead Implementer je navrhnutý tak, aby vás pripravil na implementáciu systémov riadenia umelej inteligencie v súlade s normou ISO/IEC 42001. Poskytne vám potrebné kompetencie na efektívne pretavenie stratégií v oblasti AI do realizovateľných riešení. Jeho cieľom je poskytnúť komplexné pochopenie osvedčených postupov implementácie AI a rámca pre jej úspešnú integráciu v organizáciách a vybaviť vás praktickými znalosťami na riadenie projektov implementácie AIMS.

Pre koho je kurz určený?

 • Odborníkom zodpovedným za dohľad nad projektmi AI a ich riadenie
 • Konzultantom poskytujúcim poradenstvo v oblasti stratégií implementácie AI
 • Odborným konzultantom a špecialistom, ktorých cieľom je zvládnuť praktickú implementáciu AIMS v súlade s normou ISO/IEC 42001
 • Jednotlivcom, ktorých úlohou je zabezpečiť, aby projekty AI dodržiavali požiadavky na AI v rámci organizácie
 • Členovia implementačných tímov AIMS, ktorí sa podieľajú na implementácii systémov AI
 • Vedúci pracovníci a manažéri, ktorí sa snažia prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa implementácie AI a jej súladu s normou ISO/IEC 42001.

Predpoklady
Hlavnou požiadavkou na účasť na tomto školení je mať všeobecné znalosti o systéme AIMS a norme ISO/IEC 42001.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO/IEC 42001 a začiatok implementácie AIMS

DEŇ 2 | Úvod do ISO/IEC 42001 a začiatok implementácie AIMS

DEŇ 3 | Implementácia AIMS

DEŇ 4 | Monitorovanie AIMS, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer“ spĺňa všetky požiadavky skúšobného a certifikačného programu PECB (ECP). Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému riadenia umelej inteligencie (AIMS)
 • DOMÉNA 2 | Požiadavky na systém riadenia umelej inteligencie
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie AIMS na základe normy ISO/IEC 42001
 • DOMÉNA 4 | Implementácia AIMS na základe ISO/IEC 42001
 • DOMÉNA 5 | Monitorovanie a meranie AIMS na základe ISO/IEC 42001
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit AIMS

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je „open book“, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cenách

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena celodenného kurzu zahŕňa tlačenú kópiu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z osvedčení uvedených v tabuľke nižšie. Osvedčenie dostanete po splnení všetkých požiadaviek vybraného oprávnenia.

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 19

Prezenčné
PECB ISO/IEC 42001  – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
aug 19

On-line
PECB ISO/IEC 42001  – Lead Implementer

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 42001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer examŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 42001 ImplementerPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer examDva roky: jeden rok praxe v riadenia umelej inteligencieProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer examPäť rokov: dva roky praxe v riadenia umelej inteligencieProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer examDesať rokov: sedem rokov praxe v riadenia umelej inteligencieProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenčné CS/EN ? 19. 8. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať
On-line CS/EN ? 19. 8. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať