PECB ISO/TS 22317  – Analýza dopadů na podnikání (BIA)

Co je ISO 22317?

Tato mezinárodní norma je technickou specifikací, která poskytuje podrobný návod, jak vytvořit, zavést a udržovat proces analýzy dopadů na činnost organizace (BIA). Nedefinuje jednotný postup pro provádění analýzy dopadů na činnost, ale pomáhá organizaci navrhnout proces BIA, který splňuje její požadavky. Organizace nemohou získat certifikaci procesu BIA podle normy ISO 22317, mohou však tuto normu použít jako návod k efektivnímu zavedení procesu BIA. Norma ISO 22317 je první a jedinou normou, která se zabývá výhradně analýzou dopadů na činnost. Je navržena jako doplněk normy ISO 22301, nicméně ji lze použít i jako samostatnou normu.  Cílem procesů analýzy dopadů na činnost je analyzovat skutečný dopad rušivé události na organizaci.

Proč je pro vás analýza dopadů na podnikání důležitá?

Mít potřebné znalosti k nastínění podrobného procesu, jak efektivně provádět analýzu dopadů na činnost organizace, vám umožní posunout své odborné znalosti dále. Jako certifikovaný odborník podle normy ISO 22317 budete schopni pomoci organizaci identifikovat požadavky na kontinuitu činností, které jsou důležité pro organizaci a její zainteresované strany. Budete také schopni stanovit časový rámec pro obnovu organizace po rušivé události a určit základní informace o tom, jak obnovit podnikání po havárii.

Přínosy analýzy dopadů na činnost organizace podle normy ISO 22317

Implementace normy ISO 22317 vám umožní dosáhnout následujících přínosů: 

  • Získat znalosti o tom, jak identifikovat a stanovit vztahy mezi produkty, procesy a činnostmi.
  • Získat potřebné dovednosti k úpravě rozsahu programu kontinuity činností organizace 
  • Lépe porozumět potřebám partnerů a dalších zainteresovaných stran
  • Zvýšit schopnost identifikovat právní, regulační a smluvní požadavky a jejich dopad na požadavky na zajištění kontinuity činností.
  • Porozumět koncepci, metodám, nástrojům a technikám potřebným pro udržování procesu BIA

Jak můžete začít se školením ISO 22317

Výběr správného certifikačního orgánu, který nabízí nejkvalitnější školení, může být náročný. Školení PECB je jedinečně navrženo tak, aby vyhovovalo individuálním potřebám a potřebám organizace. Získejte certifikát PECB a prokažte, že reflektujete bezpečnost, spolehlivost a špičkovou kvalitu. Staňte se součástí celosvětové sítě a rozšiřte své znalosti s našimi odborníky, kteří jsou tu pro vás.

Vyberte úroveň kurzu