PECB ISO/TS 22317  – Analýza dopadov na podnikanie (BIA)

Čo je norma ISO 22317?

Táto medzinárodná norma je technickou špecifikáciou, ktorá poskytuje podrobný návod na to, ako vytvoriť, zaviesť a udržiavať proces analýzy vplyvu na činnosť organizácie (BIA). Nedefinuje jednotný postup na vykonávanie BIA, ale pomáha organizácii navrhnúť proces BIA, ktorý spĺňa jej požiadavky. Organizácie nemôžu získať certifikáciu svojho procesu BIA podľa normy ISO 22317, ale môžu túto normu použiť ako návod na efektívne zavedenie procesu BIA. Norma ISO 22317 je prvou a jedinou normou, ktorá sa zaoberá výlučne BIA. Je navrhnutá ako doplnok normy ISO 22301, ale môže sa používať aj ako samostatná norma.  Cieľom procesov analýzy vplyvu na podnikanie je analyzovať skutočný vplyv rušivej udalosti na organizáciu.

Prečo je pre vás analýza vplyvu na podnikanie dôležitá?

Ak budete mať potrebné vedomosti na načrtnutie podrobného procesu, ako efektívne vykonať analýzu vplyvu na podnikanie, umožní vám to posunúť vaše odborné znalosti ďalej. Ako odborník s certifikátom ISO 22317 budete môcť pomôcť organizácii identifikovať požiadavky na kontinuitu činností, ktoré sú dôležité pre organizáciu a jej zainteresované strany. Budete tiež schopní stanoviť časový rámec obnovy organizácie po rušivej udalosti a identifikovať základné informácie o tom, ako obnoviť podnik po katastrofe.

Prínosy analýzy vplyvu na podnikanie podľa normy ISO 22317

Implementácia normy ISO 22317 vám umožní dosiahnuť nasledujúce výhody: 

  • Získať znalosti o tom, ako identifikovať a stanoviť vzťahy medzi produktmi, procesmi a činnosťami
  • Získať potrebné zručnosti na úpravu rozsahu programu kontinuity činností organizácie
  • Lepšie pochopiť potreby partnerov a iných zainteresovaných strán
  • Zvýšiť schopnosť identifikovať právne, regulačné a zmluvné požiadavky a ich vplyv na požiadavky na kontinuitu činností
  • Pochopiť koncepty, metódy, nástroje a techniky potrebné na udržiavanie procesu BIA

Ako môžete začať so školením podľa normy ISO 22317

Výber správneho certifikačného orgánu, ktorý ponúka najkvalitnejšie školenie, môže byť náročný. Školenia PECB sú jedinečne navrhnuté tak, aby spĺňali individuálne potreby a požiadavky organizácie. Získajte certifikát PECB a preukážte, že ste odrazom bezpečnosti, spoľahlivosti a dokonalosti. Staňte sa súčasťou globálnej siete a rozšírte si svoje vedomosti s našimi odborníkmi, ktorí sú tu pre vás.

Vyberte úroveň kurzu