PECB ISO/TS 22317 Foundation

Analýza dopadov (BIA) je nevyhnutná pre vytvorenie programu riadenia kontinuity v organizácii. Všetky organizácie sú vystavené incidentom alebo udalostiam, ktoré môžu mať rôzne negatívne dôsledky, ako je napr. prepad produktivity, ekonomické straty, zhoršenie povesti spoločnosti alebo strata citlivých údajov. Aby sa tieto riziká minimalizovali, musí organizácia identifikovať potenciálne hrozby a následné dôsledky na organizáciu. Kurz PECB ISO/TS 22317 Foundation Vám umožní pochopiť základné prvky potrebné na realizáciu procesu analýzy dopadov (BIA). Počas tohto kurzu sa naučíte porozumieť modelu BIA vrátane metodiky, nástrojov a prístupov použitých na dokončenie hĺbkovej analýzy dopadov na činnosti organizácií.

Komu je kurz určený

  • Osobám zapojeným do riadenia kontinuity podnikania
  • Osobám, ktoré chcú získať vedomosti o hlavných procesoch analýzy dôsledkov (BIA)
  • Osobám, ktoré majú záujem o rozvoj kariéry v oblasti riadenia kontinuity podnikania

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do ISO/TS 22317 a prehľad analýzy dôsledkov na podnikanie (BIA)

DEŇ 2 | Výkonnosť, monitoring procesov, preskúmanie analýzy dôsledkov na podnikanie (BIA) a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/TS 22317 Foundation“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy analýzy dôsledkov na podnikanie (BIA)
  • DOMÉNA 2 | Nástroje a techniky BIA
  • DOMÉNA 3 | Úloha BIA v životnom cykle riadenie kontinuity

Skúška sa skladá z 5 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 21

On-line
PECB ISO/TS 22317  – Foundation

CS/EN, On-line
13990 CZK (560 EUR)
sep 19

Prezenčné
PECB ISO/TS 22317  – Foundation

CS/EN, Bratislava
720 EUR (17990 CZK)
okt 3

Prezenčné
PECB ISO/TS 22317  – Foundation

CS/EN, Praha
17990 CZK (720 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO/TS 22317 FoundationPECB Certified ISO/TS 22317 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 21. 8. 2024 On-line 13990 CZK 560 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 19. 9. 2024 Bratislava 720 EUR 17990 CZK ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 3. 10. 2024 Praha 17990 CZK 720 EUR ? Dopytovať