KRUCEK>Novinky>Online semináře bezpečnosti informací, ochrany soukromí, kontinuity podnikání i řízení rizik zdarma

Online semináře bezpečnosti informací, ochrany soukromí, kontinuity podnikání i řízení rizik zdarma

Rozmýšlíte nad účastí na některém z našich kurzů, ale nejste si jisti, zda je pro Vás vhodný? Potřebujete základní informace o konkrétním systému řízení? Nebo si chcete jen rozšířit obzory? V každém případě Vás srdečně zveme na některý z našich bezplatných online seminářů, které budou ochutnávkou našich kurzů pro profesionály. Startujeme již začátkem dubna, termíny naleznete v odkazech.

Bezpečnost informací | ISO/IEC 27001

Úvodní seminář ISO/IEC 27001 Vám představí základní pojmy systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) a umožní Vám pochopit klíčové části ISMS a výhody, které mohou podniky i organizace veřejné správy implementací ISMS získat.

Ochrana soukromí | ISO/IEC 27701

Úvodní seminář ISO/IEC 27701 Vám představí základní pojmy a principy systému řízení informací o soukromí (PIMS = Privacy Information Management System) a umožní Vám pochopit klíčové části PIMS a výhody, které mohou podniky i organizace veřejné správy implementací PIMS získat.

Kontinuita podnikání | ISO 22301

Úvodní seminář PECB ISO 22301 Vám představí základními pojmy systému řízení kontinuity podnikání (BCMS) a umožní Vám porozumět významu systému řízení kontinuity podnikání a výhodám, které mohou podniky i organizace veřejné správy implementací BCMS získat.

Management rizik | ISO 31000

Úvodní seminář ISO 31000 Vám představí základní pojmy řízení rizik a umožní porozumět významu řízení rizik a výhodám, které mohou podniky i organizace veřejné správy získat.

Compliance | ISO 37301

Úvodní seminář ISO 37301 Vám představí zbrusu novou normu nahrazující normu ISO 19600, včetně základních pojmů a principů systému řízení shody (CMS = Compliance Management System) a umožní Vám pochopit klíčové části CSM a výhody, které mohou podniky i organizace veřejné správy implementací CSM získat.

2 hodiny nabité informacemi

Na našich bezplatných online seminářích se za dvě hodiny dozvíte potřebné základy k jednotlivým tématům a navíc dostanete prostor probrat své konkrétní dotazy s lektory s mezinárodní certifikací i dlouholetou praxí. Pro účastníky prvních seminářů nabízíme 30 minutové online konzultace zdarma.

Detailní informace o seminářích ale i dalších kurzech, konzultacích, certifikacích i auditech naleznete na našich webových stránkách www.krucek.cz , nebo nás kontaktujte na info@krucek.cz nebo +420 608 002 671.

 

 

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí