KRUCEK>Novinky>Online semináre bezpečnosti informácií, ochrany súkromia, kontinuity podnikania a riadenia rizík zadarmo

Online semináre bezpečnosti informácií, ochrany súkromia, kontinuity podnikania a riadenia rizík zadarmo

Rozmýšľate nad účasťou na niektorom z našich kurzov, ale nie ste si istí, či je pre vás vhodný? Potrebujete základné informácie o konkrétnom systéme riadenia? Alebo si chcete len rozšíriť obzory? V každom prípade Vás srdečne pozývame na niektorý z našich bezplatných online seminárov, ktoré budú ochutnávkou našich kurzov pre profesionálov. Štartujeme už začiatkom apríla, termíny nájdete v odkazoch.

Bezpečnosť informácií | ISO/IEC 27001

Úvodný seminár ISO / IEC 27001 Vám predstaví základné pojmy systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) a umožní Vám pochopiť kľúčové časti ISMS a výhody, ktoré môžu podniky aj organizácie verejnej správy implementáciou ISMS získať.

Ochrana súkromia | ISO/IEC 27701

Úvodný seminár ISO / IEC 27701 Vám predstaví základné pojmy a princípy systému riadenia informácií o súkromí (PIMS = Privacy Information Management System). Tiež Vám umožní pochopiť kľúčové časti PIMS a výhody, ktoré môžu ako podniky, tak  aj organizácie verejnej správy implementáciou PIMS získať.

Kontinuita podnikania | ISO 22301

Úvodný seminár PECB ISO 22301 Vám predstaví základné pojmy systému riadenia kontinuity podnikania (BCMS) a umožní Vám porozumieť významu systému riadenia kontinuity podnikania a výhodám, ktoré môžu podniky a organizácie verejnej správy implementáciou BCMS získať.

Manažment rizík | ISO 31000

Úvodný seminár ISO 31000 Vám predstaví základné pojmy riadenia rizík a umožní porozumieť významu riadenia rizík a výhodám, ktoré môžu podniky a organizácie verejnej správy získať.

Compliance | ISO 37301

Úvodný seminár ISO 37301 Vám predstaví úplne novú normu nahrádzajúcu normu ISO 19600, vrátane základných pojmov a princípov systému riadenia zhody (CMS = Compliance Management System) a taktiež Vám umožní pochopiť kľúčové časti CMS, ako aj výhody, ktoré môžu podniky a organizácie verejnej správy implementáciou CMS získať.

2 hodiny nabité informáciami

Na našich bezplatných online seminároch sa za dve hodiny dozviete potrebné základy k jednotlivým témam a navyše dostanete priestor prebrať svoje konkrétne otázky s lektormi s medzinárodnou certifikáciou a dlhoročnou praxou. Pre účastníkov prvých seminárov ponúkame 30 minútové online konzultácie zadarmo.

Detailné informácie o seminároch, ale aj o ďalších kurzoch, konzultáciách, certifikáciách a auditoch nájdete na našich webových stránkach www.krucek.cz/sk, alebo nás kontaktujte na info@krucek.sk, prípadne na tel. č. +420 608 002 671.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov