KRUCEK>Novinky>Přechod certifikace ISO 21500:2012 na ISO 21502:2022

Přechod certifikace ISO 21500:2012 na ISO 21502:2022

Po vydání normy ISO 21502:2020 Management projektů, programů a portfolií – Návod k managementu projektu a normy ISO 21500:2021 Management projektů, programů a portfolií – Kontext a koncepce byly zrušeny pokyny ISO 21500:2012.

V souladu s touto změnou zveřejnila společnost PECB vzdělávací kurz ISO 21502 Lead Project Manager. V této souvislosti bude k 31. 1. 2023 ukončena platnost certifikací PECB ISO 21500 Lead Project Manager. 

Zde je několik důležitých dat týkajících se tohoto procesu migrace:

2020-12-22Byla vydána norma ISO 21502:2020 (ČSN ISO 21502 byla vydána v 9/2021)
2021-03-16Byla vydána norma ISO 21500:2021
2021-03-16Byla zrušena norma ISO 21500:2012
2021-07-07PECB zveřejnila vzdělávací kurz ISO 21502 Lead Project Manager
2022-09-29PECB zveřejní vzdělávací kurz a zkoušku ISO 21502 Foundation
2023-01-31Datum ukončení platnosti certifikace osob podle normy ISO 21500 (konec migračního období)

Jak přejít na certifikaci ISO 21502?

Vzhledem k tomu, že certifikace PECB ISO 21500 přestanou být k 31. lednu 2023 platné, budou mít všechny certifikované osoby možnost absolvovat školení a zkoušky PECB ISO 21502 Lead Project Manager nebo PECB ISO 21502 Foundation, a pokud zkoušky úspěšně složí, budou moci požádat o příslušný certifikát ISO 21502 (Senior Lead Project Manager, Lead Project Manager, Project Manager, Provisional Project Manager nebo Foundation).

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí