KRUCEK>Novinky>Prechod certifikácie ISO 21500:2012 na ISO 21502:2022

Prechod certifikácie ISO 21500:2012 na ISO 21502:2022

Po vydaní noriem ISO 21502:2020 Project, Programme and Portfolio Management – Guidance on project managementISO 21500:2021 Project, Programme and Portfolio Management – Context and Concepts bola norma ISO 21500:2012 stiahnutá.

V súlade s touto zmenou zverejnila PECB školiaci kurz ISO 21502 Lead Project Manager. V tejto súvislosti bude certifikácia PECB ISO 21500 Lead Project Manager ukončená 31. januára 2023.

Tu je niekoľko dôležitých dátumov súvisiacich s týmto procesom migrácie:

2020-12-22Bola vydaná norma ISO 21502:2020
2021-03-16Bola vydaná norma ISO 21500:2021
2021-03-16ISO 21500:2012 bola stiahnutá
2021-07-07PECB zverejnila vzdelávací kurz ISO 21502 Lead Project Manager
2022-09-29PECB zverejní vzdelávací kurz a skúšku ISO 21502 Foundation
2023-01-31Dátum skončenia platnosti certifikácie osôb podľa normy ISO 21500 (koniec obdobia prechodu)

Ako prejsť na certifikáciu podľa normy ISO 21502?

Keďže certifikáty PECB ISO 21500 prestanú platiť 31. januára 2023, všetky certifikované osoby budú mať možnosť absolvovať školenie a skúšku PECB ISO 21502 Vedúci projektový manažér alebo PECB ISO 21502 Foundation, a ak skúšku úspešne absolvujú, budú môcť požiadať o príslušný certifikát ISO 21502 (Senior Lead Project Manager, Lead Project Manager, Provisional Project Manager alebo Foundation).

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov