PECB ISO/IEC 17025 Foundation

Kurz ISO/IEC 17025 Foundation Vám umožní oboznámiť sa so základnými prvkami pre vytvorenie a riadenie systému riadenia laboratórií (LMS), ako je uvedené v norme ISO/IEC 17025. Počas tohto vzdelávacieho kurzu budete schopní porozumieť rôznym modulom LMS vrátane politiky LMS, postupov, merania výkonnosti, záväzkov manažmentu, interného auditu, preskúmania manažmentom a neustáleho zlepšovania.

Po absolvovaní tohto kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o získanie certifikátu „PECB Certified ISO/IEC 17025 Foundation“. Certifikát PECB Foundation dokazuje, že rozumiete základným metodikám, požiadavkám, rámcu a prístupu k riadeniu.

Komu je kurz určený

  • Osobám zapojeným do riadenia skúšobných a kalibračných laboratórií
  • Osobám, ktoré chcú získať vedomosti o hlavných procesoch systémov riadenia laboratórií
  • Osobám, ktoré majú záujem o kariéru v oblasti riadení laboratórií

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do koncepcie systémov riadenia laboratórií (LMS) podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025

DEŇ 2 | Požiadavky na systémy riadenia laboratórií a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 17025 Foundation“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému riadenia laboratórií (LMS)
  • DOMÉNA 2 | Systém riadenia laboratórií (LMS)

Skúška sa skladá zo 40 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „closed book“, tzn. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

júl 31

On-line
PECB ISO/IEC 17025  – Foundation

CS/EN, On-line
13990 CZK (560 EUR)
aug 22

Prezenčné
PECB ISO/IEC 17025  – Foundation

CS/EN, Praha
17990 CZK (720 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 17025 FoundationPECB Certified ISO 17025 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 31. 7. 2024 On-line 13990 CZK 560 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 22. 8. 2024 Praha 17990 CZK 720 EUR ? Dopytovať