PECB ISO/IEC 27701 – Ochrana soukromí

Co je ISO/IEC 27701?

Norma ISO/IEC 27701 byla zveřejněna v srpnu 2019. Jedná se o první mezinárodní normu, která se zabývá managementem ochrany osobních údajů. Norma pomáhá organizacím vytvořit, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu ochrany soukromí (PIMS) tím, že rozšiřuje stávající ISMS na základě požadavků normy ISO/IEC 27001 a pokynů normy ISO/IEC 27002. Mohou ji používat všechny typy organizací bez ohledu na jejich velikost, složitost nebo zemi, ve které působí. 

Proč je pro vás norma ISO/IEC 27701 důležitá?

Exponenciální růst shromažďování osobních údajů a zvyšující se objem jejich zpracování vedl k obavám o ochranu soukromí. Zavedení systému managementu ochrany soukromí (PIMS) v souladu s požadavky a pokyny normy ISO/IEC 27701 proto umožňuje organizacím posuzovat, ošetřovat a snižovat rizika spojená se shromažďováním, udržováním a zpracováním osobních údajů.

Tato norma je nezbytná pro každou organizaci, která odpovídá za osobní údaje (Personally Identifiable Information – PII), protože stanovuje požadavky na správu a zpracování osobních údajů a na ochranu soukromí. Obohacuje již zavedený systém ISMS o řádné řešení otázek ochrany osobních údajů tím, že pomáhá organizacím pochopit praktické přístupy spojené s implementací efektivního managementu PII. 

Přínosy normy ISO/IEC 27701

  • Porozumění procesu implementace systému managementu ochrany osobních údajů 
  • Získání dovedností potřebných k podpoře organizace při zavádění systému managementu ochrany osobních údajů v souladu s normou ISO/IEC 27701
  • Podpora procesu neustálého zlepšování systému managementu ochrany osobních údajů v organizacích 
  • Ochrana dobrého jména organizace
  • Budování důvěry zákazníků 
  • Zvýšení spokojenosti zákazníků 
  • Zvýšení transparentnosti procesů a postupů organizace
  • Zachování integrity informací o zákaznících a dalších zúčastněných stranách

Jak můžete začít se školením ISO/IEC 27701?

Máte zájem rozšířit své znalosti a prohloubit své dovednosti v oblasti vytváření, implementace, udržování a zlepšování systému managementu ochrany osobních údajů (PIMS)? Odborníci společnosti KRUCEK jsou zde, aby vám usnadnili proces certifikace a pomohli vám získat certifikace PECB ISO/IEC 27701. 

Vyberte úroveň kurzu