PECB ISO/IEC 27701 – Ochrana súkromia

Čo je norma ISO/IEC 27701?

Norma ISO/IEC 27701 bola zverejnená v auguste 2019. Je to prvá medzinárodná norma, ktorá sa zaoberá riadením ochrany osobných údajov. Norma pomáha organizáciám vytvoriť, udržiavať a neustále zlepšovať systém riadenia ochrany súkromia (PIMS) rozšírením existujúceho ISMS na základe požiadaviek normy ISO/IEC 27001 a pokynov normy ISO/IEC 27002. Môžu ju používať všetky typy organizácií bez ohľadu na ich veľkosť, zložitosť alebo krajinu, v ktorej pôsobia. 

Prečo je pre vás norma ISO/IEC 27701 dôležitá?

Exponenciálny nárast zhromažďovania osobných údajov a zvyšujúci sa objem ich spracovania viedol k obavám o ochranu súkromia. Zavedenie systému manažérstva informácií o súkromí (PIMS) v súlade s požiadavkami a usmerneniami normy ISO/IEC 27701 preto umožňuje organizáciám posúdiť, ošetriť a zmierniť riziká spojené so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov.

Táto norma je nevyhnutná pre všetky organizácie zodpovedné za osobné údaje (PII), pretože stanovuje požiadavky na správu a spracovanie osobných údajov a ochranu súkromia. Obohacuje už zavedený systém ISMS na správne riešenie otázok ochrany osobných údajov tým, že pomáha organizáciám pochopiť praktické prístupy súvisiace s implementáciou efektívnej správy PII. 

Výhody normy ISO/IEC 27701

Pochopenie procesu implementácie systému manažérstva ochrany osobných údajov 

  • Získanie zručností potrebných na podporu organizácie pri zavádzaní systému manažérstva ochrany súkromia v súlade s normou ISO/IEC 27701
  • Podpora procesu neustáleho zlepšovania systému manažérstva ochrany údajov v organizáciách 
  • Ochrana dobrého mena organizácie
  • Budovanie dôvery zákazníkov 
  • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov 
  • Zvýšenie transparentnosti procesov a postupov organizácie
  • Zachovanie integrity informácií o zákazníkoch a iných zainteresovaných stranách

Ako môžete začať so školením ISO/IEC 27701?

Máte záujem rozšíriť si vedomosti a prehĺbiť zručnosti pri vytváraní, zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva ochrany súkromia (PIMS)? Odborníci spoločnosti KRUCEK sú tu, aby vám uľahčili proces certifikácie a pomohli vám získať certifikát PECB ISO/IEC 27701.

Vyberte úroveň kurzu